TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 28/4/2020

Ngày đăng 28/04/2020 | 00:00  | Lượt xem: 34
DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TRƯỜNG HỢP CÁCH LY Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG (Ngày 28/4/2020) ...

Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Đan Phượng

Ngày đăng 15/06/2020 | 12:00  | Lượt xem: 41
Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây

Hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 10/08/2020 | 12:00  | Lượt xem: 49
nội dung chi tiết xem tại đây

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai ứng dụng giáo dục tài chính

Ngày đăng 17/09/2020 | 12:00  | Lượt xem: 49
Nhằm thông tin cho khách hàng về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn, các dịch vụ tiết kiệm, thanh toán...

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng quý IV/2020

Ngày đăng 05/10/2020 | 12:00  | Lượt xem: 125
Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND Thành phố quý IV/2020

Ngày đăng 05/10/2020 | 12:00  | Lượt xem: 60
Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây