LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch tiếp công dân quý III/2021 của đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 19/07/2021 | 10:34  | Lượt xem: 12
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy quý III năm 2021

Ngày đăng 02/07/2021 | 09:39  | Lượt xem: 187
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng quý III năm 2021

Ngày đăng 02/07/2021 | 09:37  | Lượt xem: 164
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Lịch tiếp công dân tháng 4 và tháng 5/2021 của Đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 07/04/2021 | 05:03  | Lượt xem: 76
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch tiếp Công dân quý II năm 2021

Ngày đăng 29/03/2021 | 11:09  | Lượt xem: 83
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch tiếp Công dân quý I năm 2021

Ngày đăng 29/03/2021 | 11:08  | Lượt xem: 50
Nội dung chi tiết xem tại đây