LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thông báo về việc hoãn lịch tiếp công dân ngày 21/5/2024 của đồng chí Chủ tịch UBND huyện

Ngày đăng 17/05/2024 | 04:00  | Lượt xem: 136
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Quý 2 năm 2024

Ngày đăng 02/04/2024 | 06:04  | Lượt xem: 254
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo về việc hoãn thời gian tổ chức buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 01/2024

Ngày đăng 15/01/2024 | 03:13  | Lượt xem: 257
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Thông báo về việc tổ chức buổi tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy ngày 16/01/2024

Ngày đăng 11/01/2024 | 02:56  | Lượt xem: 297
Nội dung chi tiết thông báo xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Quý 1 năm 2024

Ngày đăng 02/01/2024 | 09:03  | Lượt xem: 308
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo về việc hoãn lịch tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện

Ngày đăng 18/12/2023 | 01:24  | Lượt xem: 530
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo hoãn lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 12 năm 2023

Ngày đăng 11/12/2023 | 10:01  | Lượt xem: 623
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo về việc hoãn lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện uỷ tháng 11 năm 2023

Ngày đăng 15/11/2023 | 06:07  | Lượt xem: 394
nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch tiếp công dân quý IV của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 02/10/2023 | 02:05  | Lượt xem: 501
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo tổ chức buổi tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Ngày đăng 15/08/2023 | 03:25  | Lượt xem: 498
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo lịch tiếp dân của Chủ tịch UBND huyện quý II/2023

Ngày đăng 28/03/2023 | 09:04  | Lượt xem: 517
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy quý II/2023

Ngày đăng 22/03/2023 | 11:37  | Lượt xem: 363
Nội dung chi tiết thông báo xem  tại đây
Hiển thị 1 - 15 trong 34 kết quả.