LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thông báo về việc hoãn lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện uỷ tháng 11 năm 2023

Ngày đăng 15/11/2023 | 18:07  | Lượt xem: 113
nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch tiếp công dân quý IV của Thường trực HĐND huyện

Ngày đăng 02/10/2023 | 02:05  | Lượt xem: 72
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo tổ chức buổi tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Ngày đăng 15/08/2023 | 03:25  | Lượt xem: 242
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo lịch tiếp dân của Chủ tịch UBND huyện quý II/2023

Ngày đăng 28/03/2023 | 09:04  | Lượt xem: 272
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy quý II/2023

Ngày đăng 22/03/2023 | 11:37  | Lượt xem: 176
Nội dung chi tiết thông báo xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện qúy IV/2022

Ngày đăng 03/10/2022 | 04:33  | Lượt xem: 177
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Đan Phượng quý IV năm 2022

Ngày đăng 20/09/2022 | 08:09  | Lượt xem: 367
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy quý 3 năm 2022

Ngày đăng 15/06/2022 | 04:00  | Lượt xem: 110
nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch tiếp công dân quý III/2022 của đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 06/07/2022 | 08:47  | Lượt xem: 531
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Quý 3 năm 2022

Ngày đăng 01/07/2022 | 08:07  | Lượt xem: 487
nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý II/2022

Ngày đăng 08/04/2022 | 09:21  | Lượt xem: 577
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện qúy II/2022

Ngày đăng 29/03/2022 | 02:53  | Lượt xem: 838
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy (quý II/2022)

Ngày đăng 25/03/2022 | 01:42  | Lượt xem: 613
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Thông báo tạm dừng lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 3/2022 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện

Ngày đăng 16/03/2022 | 10:17  | Lượt xem: 341
Nội dung chi tiết thông báo xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Đan Phượng quý I năm 2022

Ngày đăng 06/01/2022 | 07:44  | Lượt xem: 913
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây
Hiển thị 1 - 15 trong 24 kết quả.