LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Đan Phượng quý I năm 2022

Ngày đăng 06/01/2022 | 07:44  | Lượt xem: 88
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Đan Phượng quý IV năm 2021

Ngày đăng 05/10/2021 | 03:06  | Lượt xem: 144
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân quý IV năm 2021 của đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 05/10/2021 | 02:56  | Lượt xem: 101
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện qúy IV/2021

Ngày đăng 30/09/2021 | 08:09  | Lượt xem: 117
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Lịch tiếp công dân quý III/2021 của đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 19/07/2021 | 10:34  | Lượt xem: 54
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy quý III năm 2021

Ngày đăng 02/07/2021 | 09:39  | Lượt xem: 290
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng quý III năm 2021

Ngày đăng 02/07/2021 | 09:37  | Lượt xem: 297
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Lịch tiếp công dân tháng 4 và tháng 5/2021 của Đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 07/04/2021 | 05:03  | Lượt xem: 102
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Lịch tiếp Công dân quý II năm 2021

Ngày đăng 29/03/2021 | 11:09  | Lượt xem: 120
Nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch tiếp Công dân quý I năm 2021

Ngày đăng 29/03/2021 | 11:08  | Lượt xem: 78
Nội dung chi tiết xem tại đây