LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện qúy IV/2022

Ngày đăng 03/10/2022 | 16:33  | Lượt xem: 5
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Đan Phượng quý IV năm 2022

Ngày đăng 20/09/2022 | 08:09  | Lượt xem: 116
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy quý 3 năm 2022

Ngày đăng 15/06/2022 | 04:00  | Lượt xem: 41
nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch tiếp công dân quý III/2022 của đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 06/07/2022 | 08:47  | Lượt xem: 279
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Quý 3 năm 2022

Ngày đăng 01/07/2022 | 08:07  | Lượt xem: 290
nội dung chi tiết xem tại đây

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý II/2022

Ngày đăng 08/04/2022 | 09:21  | Lượt xem: 308
nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện qúy II/2022

Ngày đăng 29/03/2022 | 02:53  | Lượt xem: 637
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy (quý II/2022)

Ngày đăng 25/03/2022 | 01:42  | Lượt xem: 476
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Thông báo tạm dừng lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 3/2022 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện

Ngày đăng 16/03/2022 | 10:17  | Lượt xem: 233
Nội dung chi tiết thông báo xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Đan Phượng quý I năm 2022

Ngày đăng 06/01/2022 | 07:44  | Lượt xem: 752
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy Đan Phượng quý IV năm 2021

Ngày đăng 05/10/2021 | 03:06  | Lượt xem: 469
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân quý IV năm 2021 của đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 05/10/2021 | 02:56  | Lượt xem: 426
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện qúy IV/2021

Ngày đăng 30/09/2021 | 08:09  | Lượt xem: 321
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây

Lịch tiếp công dân quý III/2021 của đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 19/07/2021 | 10:34  | Lượt xem: 181
Nội dung chi tiết xem  tại đây

Thông báo lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy quý III năm 2021

Ngày đăng 02/07/2021 | 09:39  | Lượt xem: 582
Nội dung chi tiết Thông báo xem  tại đây
Hiển thị 1 - 15 trong 19 kết quả.