TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tập huấn thử nghiệm hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại huyện Đan Phượng bằng hình thức trực tuyến

Ngày đăng 24/08/2021 | 11:15  | Lượt xem: 463
Sáng ngày 24/8/2021, UBND huyện Đan Phượng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức tập huấn khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho hơn 30 học viên là cán bộ,...

Huyện Đan Phượng khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 18/05/2021 | 08:02  | Lượt xem: 357
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND huyện đề nghị các tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; dịch vụ bưu chính công trong gửi, nhận hồ sơ và kết...

Đan Phượng cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021

Ngày đăng 09/04/2021 | 05:11  | Lượt xem: 84
Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được UBND huyện Đan Phượng xác định là một trong những nội dung...

Đan Phượng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021

Ngày đăng 09/04/2021 | 03:52  | Lượt xem: 85
Ngày 22/3/2021, UBND huyện Đan Phượng đã ban hành kế hoạch số 86 về Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính; cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu...