TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nội dung tuyên truyền về việc tổ chức hội nghị đối thoại với lãnh đạo ubnd huyện đan phượng về quy định thủ tục hành chính và việc giải quyết TTHC

Ngày đăng 10/06/2022 | 10:27  | Lượt xem: 71
Để kịp thời cung cấp các thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy định thủ tục hành chính, việc giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời...

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử

Ngày đăng 31/05/2022 | 04:07  | Lượt xem: 98
Sử dụng dịch vụ công trực tuyến là góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm công sức, thời gian đi lại và phòng ngừa tiêu cực.

Thông báo danh mục TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Đan Phượng (tính đến ngày 17/5/2022)

Ngày đăng 20/05/2022 | 04:08  | Lượt xem: 101
Nội dung chi tiết thông báo  xem tại đây

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Ngày đăng 06/04/2022 | 10:54  | Lượt xem: 25
Mục đích nhằm: Đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị thuộc huyện về tiến độ, hiệu quả, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục...

Đan Phượng ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022

Ngày đăng 17/03/2022 | 10:38  | Lượt xem: 113
Ngày 15/02/2022, UBND huyện Đan Phượng ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022 với mục đích: Triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung cải cách hành chính...

Huyện Đan Phượng đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh

Ngày đăng 17/03/2022 | 10:07  | Lượt xem: 110
Trong năm 2022, huyện Đan Phượng sẽ phối hợp với VNPT Hà Nội hợp tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt hơn người dân...

Tập huấn thử nghiệm hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại huyện Đan Phượng bằng hình thức trực tuyến

Ngày đăng 24/08/2021 | 11:15  | Lượt xem: 676
Sáng ngày 24/8/2021, UBND huyện Đan Phượng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức tập huấn khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho hơn 30 học viên là cán bộ,...

Huyện Đan Phượng khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 18/05/2021 | 08:02  | Lượt xem: 625
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND huyện đề nghị các tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; dịch vụ bưu chính công trong gửi, nhận hồ sơ và kết...

Đan Phượng cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021

Ngày đăng 09/04/2021 | 05:11  | Lượt xem: 280
Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được UBND huyện Đan Phượng xác định là một trong những nội dung...

Đan Phượng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021

Ngày đăng 09/04/2021 | 03:52  | Lượt xem: 193
Ngày 22/3/2021, UBND huyện Đan Phượng đã ban hành kế hoạch số 86 về Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính; cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu...