TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đan Phượng cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021

Ngày đăng 09/04/2021 | 17:11  | Lượt xem: 21
Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) được UBND huyện Đan Phượng xác định là một trong những nội dung...

Đan Phượng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021

Ngày đăng 09/04/2021 | 03:52  | Lượt xem: 12
Ngày 22/3/2021, UBND huyện Đan Phượng đã ban hành kế hoạch số 86 về Thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính; cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số Hiệu...