ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thông tin đường dây nóng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
Ngày đăng 29/03/2021 | 11:01  | Lượt xem: 16066

UBND huyện Đan Phượng thông báo đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, đề nghị của các cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của huyện như sau:

1. Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của UBND huyện

- Số điện thoại: 02433886384

- Địa chỉ thư điện tử: vanthu_danphuong@hanoi.gov.vn

2. Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI
(DĐ)

EMAIL

1

Đào Thị Hồng

Phó Chủ tịch UBND huyện

0987802737

daothihong_danphuong@hanoi.gov.vn

2

Trịnh Thị Thu Thủy

Phó Chánh Văn phòng HĐNĐ và UBND,
Trưởng Bộ phận Một cửa huyện

0974394176

trinhthithuthuy_danphuong@hanoi.gov.vn

3

Trần Thị Minh Chang

Chuyên viên Văn phòng HĐNĐ và UBND huyện

0933335986

tranthiminhchang_danphuong@hanoi.gov.vn

 

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hiển thị 1 - 1 trong 2 kết quả.