ĐƯỜNG DÂY NÓNG ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Thông tin đường dây nóng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC
Ngày đăng 29/03/2021 | 11:01  | Lượt xem: 17186

UBND huyện Đan Phượng thông báo đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, đề nghị của các cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và danh sách công chức làm việc tại bộ phận Một cửa của huyện như sau:

1. Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của UBND huyện

- Số điện thoại: 02433886384

- Địa chỉ thư điện tử: vanthu_danphuong@hanoi.gov.vn

2. Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện và công chức làm việc tại bộ phận Một cửa

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Điện thoại

EMAIL

1

Đào Thị Hồng

Phó Chủ tịch UBND huyện

0987802737

daothihong_danphuong@hanoi.gov.vn

2

Trịnh Thị Thu Thủy

Phó Chánh Văn phòng HĐNĐ và UBND,
Trưởng Bộ phận Một cửa huyện

0974394176

trinhthithuthuy_danphuong@hanoi.gov.vn

3

Trần Thị Minh Chang

Chuyên viên Văn phòng HĐNĐ và UBND huyện

0933335986

tranthiminhchang_danphuong@hanoi.gov.vn

4 Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 0915622288  
5 Bùi Thị Thanh Mai Chuyên viên phòng Nội vụ 0902054766  
6 Nguyễn Văn Trức Chuyên viên phòng Kinh tế 0986141488  
7 Nguyễn Thị Thu Giang Chuyên viên phòng Y tế 0987180686  
8 Bùi Thị Minh Huệ Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo 0985698827  
9 Nguyễn Tiến Kính Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin 0368874869  
10 Trịnh Thị Oanh Chuyên viên phòng Lao động Thương binh và Xã hội 0974066328  
11 Nguyễn Thành Vinh Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường 0915398496  
12 Nguyễn Hữu Trung Chuyên viên phòng Quản lý đô thị 0975767987  
13 Đông Văn Tài Chuyên viên phòng Tư pháp 0961273481  

 

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.