THÔNG TIN QUY HOẠCH-ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÔNG TIN QUY HOẠCH-ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đan Phượng

Ngày đăng 27/09/2022 | 14:06  | Lượt xem: 24
nội dung chi tiết xem tại đây Quyết định 5149/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội Thông báo số 1127/TB-UBND của UBND huyện Đan Phượng Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử...

Trung tâm phát triển quỹ đất thông báo mời các đơn vị tổ chức phiên đấu giá tham gia tổ chức phiên đấu giá

Ngày đăng 19/09/2022 | 03:23  | Lượt xem: 28
nội dung chi tiết xem tại đây 19 thửa đất tại khu Đệ Nhị, xã Phương Đình giai đoạn 2   02 thửa đất tại khu đồng sậy trẫm sau giai đoạn 3, xã Đan Phượng

Sơ đồ ranh giới quy hoạch điểm dân cư xã Liên Trung

Ngày đăng 05/07/2022 | 11:30  | Lượt xem: 99
nội dung chi tiết xem tại đây

Sơ đồ ranh giới quy hoạch điểm dân cư xã Đan Phượng

Ngày đăng 05/07/2022 | 11:29  | Lượt xem: 108
nội dung chi tiết xem tại đây

Sơ đồ ranh giới quy hoạch trung tâm xã Đồng Tháp

Ngày đăng 05/07/2022 | 11:28  | Lượt xem: 60
nội dung chi tiết xem tại đây

Sơ đồ ranh giới quy hoạch trung tâm xã Phương Đình

Ngày đăng 05/07/2022 | 11:28  | Lượt xem: 63
nội dung chi tiết xem tại đây

Sơ đồ ranh giới quy hoạch trung tâm xã Song Phượng

Ngày đăng 05/07/2022 | 11:27  | Lượt xem: 52
nội dung chi tiết xem tại đây

Sơ đồ ranh giới quy hoạch trung tâm xã Tân Hội

Ngày đăng 05/07/2022 | 11:26  | Lượt xem: 67
nội dung chi tiết xem tại đây

Sơ đồ ranh giới quy hoạch trung tâm xã Tân Lập và điểm dân cư xã Tân Lập

Ngày đăng 05/07/2022 | 11:23  | Lượt xem: 72
nội dung chi tiết xem tại đây quy hoạch trung tâm điểm dân cư xã

Sơ đồ ranh giới quy hoạch trung tâm xã Thọ Xuân và điểm dân cư xã Thọ Xuân

Ngày đăng 05/07/2022 | 11:21  | Lượt xem: 36
nội dung chi tiết xem tại đây quy hoạch trung tâm điểm dân cư xã

Sơ đồ ranh giới quy hoạch trung tâm xã Thọ An và điểm dân cư xã Thọ An

Ngày đăng 05/07/2022 | 11:17  | Lượt xem: 47
nội dung chi tiết xem tại đây quy hoạch trung tâm điểm dân cư xã

Thông báo: bán hồ sơ tham gia đấu giá 02 thửa đất còn lại tại khu Cây Sung trong 3, xã Song Phượng và khu cụm 4, trục đường Đan Hoài, xã Liên Hà

Ngày đăng 23/06/2022 | 08:26  | Lượt xem: 359
nội dung chi tiết xem tại đây Hồ sơ mời đấu giá cây sung trong xã Song Phượng Hồ sơ mời đấu giá cụm 4, xã Liên Hà

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá 02 thửa đất còn lại tại khu cây sung trong 3, xã Song Phượng và khu cụm 4, đường trục Đan Hoài, xã Liên Hà

Ngày đăng 23/06/2022 | 08:24  | Lượt xem: 225
nội dung chi tiết xem tại đây thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản QSD đất 02 thửa còn lại Cây Sung Trong, xã Song Phượng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài...

Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá các thửa đất còn lại tại khu cây sung trong 4 và cây sung trong 5, xã Song Phượng

Ngày đăng 16/05/2022 | 11:07  | Lượt xem: 135
nội dung chi tiết xem tại đây thông báo kết quả lựa chọn cây sung trong 4 thông báo kết quả lựa chọn cây sung trong 5

Bán hồ sơ tham gia đấu giá các thửa đất còn lại tại khu Cây Sung Trong 4 và khu Cây Sung Trong 5, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng

Ngày đăng 14/05/2022 | 08:54  | Lượt xem: 488
nội dung chi tiết xem tại đây hồ sơ cây sung trong 4 hồ sơ cây sung trong 5
Hiển thị 1 - 15 trong 34 kết quả.