THÔNG TIN QUY HOẠCH-ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÔNG TIN QUY HOẠCH-ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá các thửa đất còn lại tại khu cây sung trong 4 và cây sung trong 5, xã Song Phượng

Ngày đăng 16/05/2022 | 11:07  | Lượt xem: 34
nội dung chi tiết xem tại đây thông báo kết quả lựa chọn cây sung trong 4 thông báo kết quả lựa chọn cây sung trong 5

Bán hồ sơ tham gia đấu giá các thửa đất còn lại tại khu Cây Sung Trong 4 và khu Cây Sung Trong 5, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng

Ngày đăng 14/05/2022 | 08:54  | Lượt xem: 259
nội dung chi tiết xem tại đây hồ sơ cây sung trong 4 hồ sơ cây sung trong 5

Thông báo bán hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở Đồng Sậy-Trẫm Sau xã Đan Phượng

Ngày đăng 08/11/2021 | 03:19  | Lượt xem: 797
nội dung chi tiết thông báo  xem tại đây hồ sơ mời đấu giá xem tại đây

Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất thuê vào mục đích sản xuất nông nghiệp từ khu 1 đến khu 7 tại bãi Tân Bồi, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng

Ngày đăng 26/10/2021 | 08:04  | Lượt xem: 714
nội dung chi tiết xem tại đây: Hồ sơ khu 1 Tân Bồi Hồ sơ khu 2 Tân Bồi Hồ sơ khu 3 Tân Bồi Hồ sơ khu 4 Tân Bồi Hồ sơ khu 5 Tân Bồi Hồ sơ...

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đan Phượng

Ngày đăng 22/10/2021 | 04:00  | Lượt xem: 700
Nội dung chi tiết Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đan Phượng. Xem  tại đây

Thông báo về việc tổ chức đấu giá QSD đất ở khu Chăn Nuôi, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng

Ngày đăng 22/09/2021 | 02:39  | Lượt xem: 782
Nội dung chi tiết các văn bản xem tại file đính kèm dưới đây: Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đấu giá QSD đất ở khu Chăn Nuôi, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng ...

Thông báo về việc công khai lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đan Phượng

Ngày đăng 25/08/2021 | 04:01  | Lượt xem: 934
Ngày 25/8/2021, UBND huyện Đan Phượng ban hành Thông báo số 766/TB-UBND về việc công khai lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ...

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

Ngày đăng 03/08/2021 | 04:28  | Lượt xem: 700
1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đan Phượng. Địa chỉ: 105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện...

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện

Ngày đăng 13/04/2021 | 11:07  | Lượt xem: 704
nội dung chi tiết xem tại đây

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đất dịch vụ thương mại Đồng Sây - Trẫm Sau, xã Đan Phượng

Ngày đăng 30/03/2021 | 08:27  | Lượt xem: 315
Nội dung chi tiết xem tại đây

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hồng Hà

Ngày đăng 30/03/2021 | 08:25  | Lượt xem: 327
Nội dung chi tiết xem tại đây

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Song Phượng

Ngày đăng 30/03/2021 | 08:23  | Lượt xem: 324
Nội dung chi tiết xem tại đây

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã tỷ lệ 1/500

Ngày đăng 30/03/2021 | 08:16  | Lượt xem: 435
xã Thọ An xã Tân Lập xã Tân Hội xã Hạ Mỗ xã Thượng Mỗ xã Đồng Tháp
Hiển thị 1 - 15 trong 21 kết quả.