KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất bãi bồi cho thuê sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây hàng năm) tại khu bãi nổi giữa sông Hồng, xã Liên Hồng

Ngày đăng 28/09/2023 | 07:53  | Lượt xem: 22
nội dung chi tiết xem tại đây Hồ sơ bãi nổi giữa sông Hồng 1 Hồ sơ bãi nổi giữa sông Hồng 2

Khảo sát trực tuyến sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với 04 dịch vụ công "Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Y tế công; Giáo dục công"

Ngày đăng 27/09/2023 | 05:09  | Lượt xem: 58
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND về khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: cấp giấy chứng nhận...

Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 25/09/2023 | 04:35  | Lượt xem: 105
Nội dung chi tiết xem tại đây

Thông báo hủy kết quả tuyển dụng

Ngày đăng 25/09/2023 | 04:33  | Lượt xem: 82
Nội dung chi tiết xem tại đây

Tín dụng chính sách xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đan Phượng

Ngày đăng 25/09/2023 | 07:56  | Lượt xem: 58
Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ, Chương trình số 07-CTr/HU ngày 08/02/2021 của Huyện ủy về đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện...

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành ủy và Huyện ủy

Ngày đăng 20/09/2023 | 05:30  | Lượt xem: 88
Sáng ngày 20/9/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về...

Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 18/09/2023 | 10:17  | Lượt xem: 182
nội dung chi tiết xem tại đây Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đông Hải, xã Thọ An Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đệ Nhị, xã Phương Đình

10 hành động phát triển kinh tế số và xã hội số Việt Nam

Ngày đăng 15/09/2023 | 03:04  | Lượt xem: 256
 

Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 13/09/2023 | 03:30  | Lượt xem: 76
Sáng 13/9/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đến các đồng chí Huyện ủy viên, trưởng các ngành, đoàn thể...