Hiển thị 1 - 20 trong 21 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
106/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn huyện Đan Phượng 06/04/2021
1390/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 60m2 đất thương mại dịch vụ trong đó của ông Nguyễn Văn Hiền diện tích 30,8m2; ông Nguyễn Hoàng Minh diện tích 29,2m2, địa chỉ: cụm 4, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, tại khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng để giao cho ông Nguyễn Văn Nho và bà Vũ Thị Thuận địa chỉ: thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
1389/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 75m2 đất thương mại dịch vụ trong đó của ông Nguyễn Xuân Thịnh diện tích 44,3m2; ông Nguyễn Văn Vinh diện tích 30,7m2, địa chỉ cụm 3, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng , tại khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng để cho bà Nguyễn Thị Thúy Hằng địa chỉ: Cụm 3, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
1388/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 50m2 đất thương mại dịch vụ trong đó của bà Nguyễn Thị Định diện tích 33,2m2; bà Bùi Thị Bút diện tích 16,8m2 địa chỉ: cụm 4, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, tại khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng để giao cho ông Nguyễn Văn Phúc và bà Trần Thị Na địa chỉ: Cụm 3, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
1387/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 31,9m2 đất thương mại dịch vụ trong đó của bà Nguyễn Thị Mùi diện tích 2,1m2và bà Nguyễn Thị Na (nhận thừa kế của ông Nguyễn Văn Sáu) diện tích 29,3m2, địa chỉ: thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng để cho bà Tạ Thị Lý địa chỉ: Cụm 3, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
1386/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 100m2 đất thương mại dịch vụ trong đó của ông Nguyễn Văn Hồng diện tích 59,2m2; ông và ông Nguyễn Việt Cường diện tích 40,8m2, tại khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng để cho ông bà Vũ Diệu Huyền địa chỉ: Thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
1385/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 100m2 đất thương mại dịch vụ trong đó của ông Nguyễn Văn Chiến diện tích 44,4m2; ông Nguyễn Văn Hinh diện tích 4,6m2 và ông Nguyễn Văn Tưởng diện tích 1,0m2, tại khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng để cho ông Ngô Văn Diên và bà Nguyễn Thị Sy địa chỉ: Cụm 1, thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
1384/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 100m2 đất thương mại dịch vụ khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng tại thửa đất số 1131, tờ bản đồ số 21, để cho bà Nguyễn Thị Thúy Hằng địa chỉ: Cụm 3, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
1383/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 100m2 đất thương mại dịch vụ của ông Nguyễn Hữu Phùng, tại khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng để cho bà Vũ Thị Thúy Loan địa chỉ: 15/233 Lạch Tray, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
1380/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 100m2 đất thương mại dịch vụ khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng tại thửa đất số 1064, tờ bản đồ số 21, để cho ông Nguyễn Thành Long và bà Tạ Thị Uyên địa chỉ: Cụm 3, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
1379/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 100m2 đất thương mại dịch vụ khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng tại thửa đất số 1014, tờ bản đồ số 21, để cho bà Nguyễn Thị Thúy Hằng địa chỉ: Cụm 3, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
1378/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 60m2 đất thương mại dịch vụ khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng tại thửa đất số 885, tờ bản đồ số 21, để cho ông Bùi Tiến Thao và bà Bùi Thị Huyền địa chỉ: Cụm 5, thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
1377/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 60m2 đất thương mại dịch vụ khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng tại thửa đất số 1335, tờ bản đồ số 21, để cho ông Vũ Ngọc Giang, địa chỉ: thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền địa chỉ: Cụm 2 xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
1113/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách nhân sự được cử ra thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện 03/03/2021
964/QĐ-UBND Ban hành Quy định tạm thời tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống quản lý phản ánh và tương tác trực tuyến VNPT ỎIMX huyện Đan Phượng 25/02/2021
61/KH-UBND Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Đan Phượng 19/02/2021
55a/KH-UBND Triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND thành phố về Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021 05/02/2021
556/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất của ông Lý Xuân Hương trong Quyết định số 4935/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND huyện Đan Phượng 28/01/2021
20/KH-UBND Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 13/01/2021
9792/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của huyện Đan Phượng 31/12/2020
Hiển thị 1 - 20 trong 21 kết quả.