Hiển thị 1 - 20 trong 36 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
5929/QĐ-UBND Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2022 huyện Đan Phượng 21/12/2021
227/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới 21/09/2021
226/KH-UBND đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện quét mã QR trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 20/09/2021
206/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy về "Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Đan Phượng giai đoạn 2021-2025" 26/08/2021
195/KH-UBND Kế hoạch triển khai Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện" 10/08/2021
192/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025" thuộc UBND Huyện Đan Phượng 06/08/2021
3233/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đan Phượng 24/07/2021
167/KH-UBND Kế hoạch Cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) trên địa bàn huyện Đan Phượng giai đoạn 2021-2025 29/06/2021
168/KH-UBND Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước và cải thiện nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) của huyện Đan Phượng giai đoạn 2021-2025 29/06/2021
165/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của huyện Đan Phượng giai đoạn 2021-2025 28/06/2021
2553/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về an toàn Phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất trên địa bàn huyện Đan Phượng 18/06/2021
155/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Đan Phượng năm 2021 17/06/2021
152/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 02/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2021 10/06/2021
148/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 07/06/2021
106/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn huyện Đan Phượng 06/04/2021
86/KH-UBND Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 22/03/2021
1390/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 60m2 đất thương mại dịch vụ trong đó của ông Nguyễn Văn Hiền diện tích 30,8m2; ông Nguyễn Hoàng Minh diện tích 29,2m2, địa chỉ: cụm 4, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, tại khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng để giao cho ông Nguyễn Văn Nho và bà Vũ Thị Thuận địa chỉ: thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
1389/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 75m2 đất thương mại dịch vụ trong đó của ông Nguyễn Xuân Thịnh diện tích 44,3m2; ông Nguyễn Văn Vinh diện tích 30,7m2, địa chỉ cụm 3, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng , tại khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng để cho bà Nguyễn Thị Thúy Hằng địa chỉ: Cụm 3, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
1388/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 50m2 đất thương mại dịch vụ trong đó của bà Nguyễn Thị Định diện tích 33,2m2; bà Bùi Thị Bút diện tích 16,8m2 địa chỉ: cụm 4, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, tại khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng để giao cho ông Nguyễn Văn Phúc và bà Trần Thị Na địa chỉ: Cụm 3, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
1387/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 31,9m2 đất thương mại dịch vụ trong đó của bà Nguyễn Thị Mùi diện tích 2,1m2và bà Nguyễn Thị Na (nhận thừa kế của ông Nguyễn Văn Sáu) diện tích 29,3m2, địa chỉ: thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, khu Đồng Sậy - Trẫm sau, xã Đan Phượng để cho bà Tạ Thị Lý địa chỉ: Cụm 3, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng thuê đất tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ 18/03/2021
Hiển thị 1 - 20 trong 36 kết quả.