Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
136/KH-UBND Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 202 16/04/2024
134/KH-UBND Kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích - xây dựng cộng đồng an toàn huyện Đan Phượng năm 2024 15/04/2024
130/KH-UBND Kê hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) 10/04/2024
127/KH-UBND KH thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới 09/04/2024
1229/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Đan Phượng năm 2024 28/02/2024
1224/QĐ-UBND Quyết định vv giao quyền xử phạt vi phạm hành chính 27/02/2024
44/KH-UBND tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2024 01/02/2024
581/QĐ-UBND Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 25/01/2024
27/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gđ, dòng họ, cộng đồng, đơn vị gđ 2021-2030) 18/01/2024
30/KH-UBND Kế hoạch trưng bày sản phẩm và giới thiệu Văn hóa-Ẩm thực-Du lịch huyện năm 2024 18/01/2024
29/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô năm 2024 trên địa bàn huyện 18/01/2024
28/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030" huyện 18/01/2024
24/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện 15/01/2024
20/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2024 15/01/2024
25/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 15/01/2024
10/KH-UBND Công tác Tư pháp trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2024 08/01/2024
11/KH-UBND Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2024 08/01/2024
07/KH-UBND Kế hoạch vận động toàn dân thu hồi, tố giác tội phạm qua ứng dựng VNeID, chuyển đổi trạng thái trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần tạo lập môi trường ổn định, an toàn tại địa bàn cơ sở 05/01/2024
09/KH-UBND Kế hoạch kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Đan phượng năm 2024 05/01/2024
322/KH-UBND Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua An toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2024 29/12/2023