TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm bàn hội trường UBND huyện

Ngày đăng 17/10/2018 | 00:00  | Lượt xem: 30
Chi tiết nội dung quyết định xem tại đây

Thông báo mời thầu

Ngày đăng 31/10/2018 | 12:00  | Lượt xem: 33
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đan Phượng Thông báo mời thầu: - Tên bên mời thầu : Văn phòng HĐND và UBND huyện Đan...

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an huyện tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy

Ngày đăng 07/03/2019 | 12:00  | Lượt xem: 29
Sáng ngày 05/3/2019 tại Hội trường trụ sở Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn - Công an huyện, Công an huyện Đan...

HĐND huyện Đan Phượng thông báo mời thầu

Ngày đăng 21/05/2019 | 12:00  | Lượt xem: 37
Văn phòng HĐND và UBND huyện Đan Phượng Thông báo mời thầu: - Tên bên mời thầu : Văn phòng HĐND và UBND huyện Đan Phượng. - ...

Lịch tiếp công dân Quý II/2020 của Đại biểu HĐND Thành phố

Ngày đăng 08/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 35
Lịch tiếp công dân Quý II/2020 của Đại biểu HĐND Thành phố. Nội dung chi tiết xem tại đây

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 14/4/2020

Ngày đăng 14/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 29
Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 14/4/2020 (Theo báo cáo...

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 15/4/2020

Ngày đăng 15/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 32
DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TRƯỜNG HỢP CÁCH LY Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG (Ngày 15/4/2020) ...

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 16/4/2020

Ngày đăng 16/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 33
DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TRƯỜNG HỢP CÁCH LY Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG (Ngày 16/4/2020) ...

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 20/4/2020

Ngày đăng 20/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 35
Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 20/4/2020 TT ...

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 21/4/2020

Ngày đăng 21/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 31
DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TRƯỜNG HỢP CÁCH LY Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG (Ngày 21/4/2020) ...

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 22/4/2020

Ngày đăng 22/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 32
TT Họ và tên Địa chỉ cụ thể Ngày kết thúc cách ly ...

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 23/4/2020

Ngày đăng 23/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 28
DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TRƯỜNG HỢP CÁCH LY Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG (Ngày 23/4/2020) ...

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 27/4/2020

Ngày đăng 27/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 31
DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TRƯỜNG HỢP CÁCH LY Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG (Ngày 27/4/2020) ...

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 28/4/2020

Ngày đăng 28/04/2020 | 12:00  | Lượt xem: 32
DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TRƯỜNG HỢP CÁCH LY Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG (Ngày 28/4/2020) ...