Văn bản chỉ đạo điều hành công tác tư pháp Văn bản chỉ đạo điều hành công tác tư pháp

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Ngày đăng 26/01/2024 | 11:14  | Lượt xem: 222
nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch công tác Tư pháp trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2024

Ngày đăng 25/01/2024 | 08:27  | Lượt xem: 24
nội dung chi tiết xem tại đây

Kế hoạch kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2024

Ngày đăng 25/01/2024 | 08:26  | Lượt xem: 25
nội dung chi tiết xem tại đây

Tổ chức cuộc thi "Hòa viên giỏi" trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2023

Ngày đăng 19/06/2023 | 09:42  | Lượt xem: 38
nội dung chi tiết xem tại đây Kế hoạch tổ chức cuộc thi Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi Hướng dẫn triển khai cuộc thi

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày đăng 09/02/2023 | 08:30  | Lượt xem: 53
nội dung chi tiết xem tại đây