VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình. - Chủ đề: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”
Ngày đăng 27/06/2024 | 20:46  | Lượt xem: 118

Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người, là nơi bảo tồn, lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc và ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày tôn vinh truyền thống gia đình, ngày mọi người gia đình quan tâm đến nhau, xã hội hướng về gia đình, các cặp vợ chồng thấu hiểu giá trị mái ấm và cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

Tuy nhiên, trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gia đình còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Mặt trái của nền kinh tế thị trường và lối sống thực dụng, ích kỷ, đề cao tự do cá nhân đang tác động mạnh đến giá trị truyền thống và lối sống tốt đẹp trong một số gia đình, nhiều giá trị đạo đức của gia đình đang bị mai một và có biểu hiện xuống cấp. Tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình ngày càng gia tăng. Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đang ngày càng rộng ra, sâu hơn; mối liên kết giữa các mối quan hệ trong gia đình ngày càng lỏng lẻo. Không khí đầm ấm trong gia đình vì thế mà dần dần bị ảnh hưởng.

Để gia đình trở thành bến đỗ bình yên hạnh phúc, là nơi duy trì được bản sắc văn hoá, đồng thời tiếp thu được cái hay, cái mới, các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, nâng niu các giá trị chuẩn mực của gia đình truyền thống Việt Nam,  phải dành thời gian quan tâm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tạo ra môi trường lành mạnh nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

Thực hiện Tháng hành động phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2024 với chủ đề "Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng" các hộ gia đình và từng thành viên gia đình cùng chung tay giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá ứng xử tốt đẹp trong gia đình nhằm xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; thực hiện bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình, đảm bảo giữ vững các giá trị văn hoá truyền thống của gia đình Việt Nam thời kỳ mới...

Thông điệp và khẩu hiệu tuyên truyền 

- Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc;

- Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững;

- Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách;

- Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia;

- Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp;

- Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực;

- Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật;

 - Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.