TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tập huấn công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2023
Ngày đăng 26/05/2023 | 08:26  | Lượt xem: 57

Sáng ngày 25/5/2023, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2023 cho gần 200 học viên là thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình huyện; Lãnh đạo, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; đại diện Lãnh đạo, công chức Văn hóa - Xã hội, UBMTTQ và đoàn thể các xã, thị trấn; các chi hội, chi đoàn thôn, cụm dân cư, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Nội dung lớp tập huấn tập trung triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, nhà nước về công tác gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Kỹ năng nhận diện, phát hiện, làm việc với người gây bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình và công tác phối hợp giải quyết vụ việc bạo lực gia đình. Đồng thời hướng dẫn các học viên việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực về gia đình; nâng cao hiệu quả công tác gia đình và những vấn đề đặt ra trong công tác gia đình trong tình hình hiện nay.

Thạc sĩ, CVCC Hoa Hữu Vân - Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình,
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ tại buổi tập huấn

 

 

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở các cấp và giáo dục đời sống gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò gia đình và công tác gia đình đối với các cấp, các ngành, các thành viên trong gia đình trong tình hình mới. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc.