TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Ngày đăng 13/09/2023 | 15:30  | Lượt xem: 76

Sáng 13/9/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đến các đồng chí Huyện ủy viên, trưởng các ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể xã, thị trấn. Cùng dự có ông Lê Văn Thìn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Ông Lê Văn Thìn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hà – Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội trực tiếp truyền đạt các nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở mới được Quốc hội khóa XV chính thức thông qua tại kỳ họp thứ tư và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Với 6 Chương và 91 Điều, Luật quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Về thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động quy định tại Luật quy định cụ thể về thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước. Công khai thông tin ở doanh nghiệp nhà nước trong đó quy định cụ thể nội dung, hình thức, thời điểm công khai thông tin và trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông tin. Quy định cụ thể nội dung, hình thức người lao động bàn và quyết định, tham gia ý kiến, kiểm tra, giám sát. Việc tổ chức hội nghị người lao động, trách nhiệm trong việc tổ chức để người lao động bàn, quyết định, tham gia ý kiến. Luật cũng quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở doanh nghiệp nhà nước và trách nhiệm trong việc bảo đảm để người lao động thực hiện kiểm tra, giám sát. Riêng đối với doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước, Luật quy định theo hướng khái quát và viện dẫn áp dụng pháp luật, đồng thời thực hiện các quy định của pháp luật lao động về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Bên cạnh đó, để khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức khác có sử dụng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước, quy định tùy theo đặc điểm, tính chất tổ chức, hoạt động và điều kiện thực tế, doanh nghiệp, tổ chức khác này được quyền lựa chọn áp dụng các quy định về thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Thìn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đề nghị đại biểu nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu nâng cao nhận thức để  triển khai sát đúng tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, đề nghị các cấp các, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội tăng cường tuyên truyền tập huấn cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để triển khai có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện.