TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hội nghị lần thứ 25 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 05/07/2024 | 17:36  | Lượt xem: 203

Ngày 5/7, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 25 đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; bàn quyết nghị một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh các đại biểu dự hội nghị.

 Đồng chí Trần Đức Hải- Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Lê Văn Thìn- Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Đức- Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Thìn- Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá của UBND huyện, 6 tháng đầu năm 2024 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND huyện, sự điều hành năng động, sáng tạo của UBND huyện, cùng sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân huyện đạt được một số kết quả. Kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực, tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010) ước thực hiện 10.956 tỷ đồng đạt 50,97% kế hoạch, tăng 11,53% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp- xây dựng tăng 13,72%, dịch vụ- thương mại tăng 10,85%, nông nghiệp- thủy sản tăng 0,67% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp mới thành lập 197 doanh nghiệp. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 737 tỷ 500 triệu đồng, đạt 18,8% dự toán thành phố và huyện giao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,15%. Tỷ lệ hỏa táng đạt 73,15%. Tỷ lệ số hộ dân được cung cấp nước sạch khu vực nông thôn đạt 70%.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức- Chủ tịch UBND huyện phát biểu tiếp thu, trả lời ý kiến đại biểu phát biểu tham luận.

Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Công tác quản lý, xử lý đất đai trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiến độ Giải phóng mặt bằng, xây dựng các cụm công nghiệp. Tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Sự nghiệp Văn hóa giáo dục được đẩy mạnh, an sinh xã hội được đảm bảo, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.

Về công tác xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả kết luận số 21 hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Thường xuyên chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng kết hợp với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở, tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024-2029.  

Hội nghị cũng xem xét cho ý kiến vào các báo cáo: Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo quyết toán thu chi ngân sách huyện Đan Phượng năm 2023; báo cáo về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 (đợt 2); báo cáo về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; tờ trình về việc xin ý kiến về danh mục trình phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công huyện Đan Phượng.

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận tại 4 tổ về các nội dung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng và đóng góp vào các báo cáo tờ trình.

Đồng chí Trần Đức Hải- Bí thư huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư huyện ủy Trần Đức Hải nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế, tạo bước đột phá trong tăng trưởng cả về quy mô và giá trị, trên cơ sở tiếp tục chuyển đổi và tái cơ cấu các ngành kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng. Rà soát lập hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiếp tục triển khai thực hiện đề án xây dựng huyện Đan Phượng thành quận. Tập trung phát triển sự nghiệp văn hóa xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nghĩa tình; đẩy mạnh phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tiếp tục duy trì “ Cuộc thi giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn thông minh”;  đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội. Năng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể. Chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030./.