PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VỀ DÂN CƯ ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025 PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VỀ DÂN CƯ ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025

Giải đáp thắc mắc liên quan đến Tài khoản định danh điện tử

Ngày đăng 09/05/2022 | 17:05  | Lượt xem: 10
Tài khoản định danh điện tử đang được triển khai thực hiện, để người dân hiểu thêm về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình làm, Công an TP đăng tải những câu hỏi có liên quan, để người dân...

Yêu cầu khi thực hiện các thủ tục đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử

Ngày đăng 09/05/2022 | 05:00  | Lượt xem: 96
Khi thực hiện các thủ tục đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử, các chủ thể cần thực hiện các yêu cầu sau: Ảnh mi nh họa * Đối với công dân - Công dân cần chuẩn bị thẻ CCCD...

Tài khoản định danh điện tử là gì? Những lợi ích mang lại?

Ngày đăng 09/05/2022 | 04:58  | Lượt xem: 65
1. Những lợi ích người dân được hưởng khi định danh điện tử: - Tạo công cụ giúp người dân có thể thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử, đảm bảo tin cậy, chính xác, nhanh chóng, đơn...