NỘI CHÍNH - ANQP NỘI CHÍNH - ANQP

Tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 689-NQ/QUTW, ngày 10/10 của quân ủy trung ương về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ- cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Ngày đăng 17/05/2024 | 20:57  | Lượt xem: 126

Sáng ngày 16/5, tại hội trường Ban Chi huy, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức hội nghị mở rộng tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 689- NQ/QUTW, ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ- cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Về dự có Đại tá Phùng Chí Cao- Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tự lệnh Thủ đô; đồng chí Trần Đức Hải- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; đồng chí Nguyễn Thạc Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyên; lãnh đạo một số cơ quan, phòng ban huyện…

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và UBND thành phố Hà Nội về nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, thảm họa và cứu hộ, cứu nạn đến 100% cán bộ đảng viên, chiến sỹ các đơn vị dân quân tự vệ và dự bị động viên. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy Đảng về thực hiện Nghị quyết số 689- NQ/QUTW, ngày 10/10/2014, của Quân ủy Trung ương về nhiệm phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân trong thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thực hiện tốt Luật đê điều, Luật phòng cháy, chữa cháy, Luật phòng chóng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Luật phòng thủ dân sự… nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn.

Đồng chí Trần Đức Hải- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện phát biểu.

Chủ động tham mưu với UBND huyện và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai huyện xây dựng và biên chế đầy đủ lực lượng; tổ chức huấn luyện lực lượng xung kích làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện theo đúng nội dung, chương trình thời gian. Hằng năm, Đảng ủy Quân sự huyện lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động phối với với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm về đê, kè, các cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ, sập đổ công trình đề điều chỉnh lực lượng, phương tiện nhằm nâng cao năng lực phòng, chống và chủ động phương án khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố trên địa bàn. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, huấn luyện bồi dưỡng liên quan công tác cứu hộ, cứu nạn do Bộ Tư lệnh và cấp trên tổ chức theo đúng thành phần nội dung, chương trình thời gian quy định; thường xuyên chỉ đạo tổ chức tập huấn, huấn luyện cho cán bộ, nhân viên chuyên môn, đồng thời trang bị các phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy tại cơ quan, đơn vị.Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền, xây dựng quy chế phối hợp, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

 Ngoài ra Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện đảm bảo ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm phương tiện, vật tư trang thiết bí nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác úng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Hằng năm tổ chức tiếp nhận vật chất, tài liệu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Bộ Tư lệnh cấp đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc. Tổ chức quản lý chặt chẽ phương tiện, trang bị tìm kiếm cứu nạn của đơn vị; thực hiện nghiêm túc chế độ đảm bảo, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn theo quy định… Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và 6 giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 689- NQ/QUTW, ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ- cứu nạn những năm tiếp theo.

Đại tá Phùng Chí Cao- Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tự lệnh Thủ đô phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã khen thưởng 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 689- NQ/QUTW, ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ- cứu nạn trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Huy Dũng- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện
trao giấy khen cho các tập thể.