KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Trên 137 tỷ đồng cho vay qua Ngân hàng CSXH huyện
Ngày đăng 05/06/2024 | 08:23  | Lượt xem: 71

Trên cơ sở rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện Đan Phượng đã tham mưu UBND huyện, phối hợp với chính quyền địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện bình xét giải ngân cho vay, đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội theo các chương trình cho vay quy định; thường xuyên giám sát người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân nguồn vốn tín dụng tại xã Thượng Mỗ

Theo đó, 5 tháng đầu năm 2024 đã có 2.357 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vay vốn từ PGD NHCSXH huyện với doanh số cho vay hơn 137 tỷ đồng.

Nguồn vốn cho vay đã giúp 1.926 lao động tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, 420 hộ gia đình xây dựng và cải tạo 840 công trình nước sạch vệ sinh môi trường đạt chuẩn Quốc gia, 11 hộ cận nghèo được vay vốn để xây mới và cải tạo nhà trong chương trình xóa nhà dột nát.

Các xã có nguồn vốn tín dụng tăng trưởng lớn trong 5 tháng đầu năm là các xã Phương Đình, Hồng Hà, Thượng Mỗ, Thọ Xuân…, đặc biệt xã Phương Đình với doanh số cho vay là 10,2 tỷ đồng, dư nợ đạt 42,4 tỷ đồng, hiện nay là xã có dư nợ cao nhất toàn huyện.

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần tạo điều kiện để người vay đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của gia đình, địa phương, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.