KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển chức danh Lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Đan Phượng năm 2024
Ngày đăng 03/07/2024 | 14:59  | Lượt xem: 305

nội dung chi tiết xem tại đây