KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Quyết định công bố dánh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đan Phượng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2023 ở các đơn vị bầu cử
Ngày đăng 04/05/2021 | 07:54  | Lượt xem: 136

nội dung chi tiết xem tại đây