KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 16/11/2023 | 07:57  | Lượt xem: 405

Sáng ngày 14/11/2023, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp chuyên đề).

Toàn cảnh các đại biểu dự Kỳ họp

Về dự có đồng chí Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội ứng cử tại huyện; đồng chí Lê Văn Thìn- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Thanh Nam- Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Lê Văn Thìn- Phó bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Thìn- Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX có nhiệm vụ quan trọng nhằm xem xét, thảo luận, quyết định 05 nội dung đó là: Báo cáo về việc đề nghị cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn thu tiền sử dụng đất và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn thu tiền thuê đất trả tiền một lần thành phố cấp trở lại; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Đan Phượng; bầu bổ sung và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; chuyển sinh hoạt tổ đại biểu HĐND, cho thôi và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó tổ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp các đại biểu HĐND huyện đã nhất trí với báo cáo của UBND huyện đề nghị cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn thu tiền sử dụng đất với số tiền 40 tỷ đồng như vậy sau khi cắt giảm tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 còn 1.159 tỷ 177 triệu đồng, trong đó nguồn thu tiền sử dụng đất 808 tỷ đồng; bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn thu tiền thuê đất trả tiền một lần thành phố cấp trở lại với số tiền 116 tỷ 077 triệu đồng, phân bổ cho 12 dự án. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện với 06 dự án nhóm C, tổng mức đầu tư dự kiến 59 tỷ 373 triệu đồng, trong đó lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 04 dự án, lĩnh vực Quản lý Nhà nước 02 dự án.

Các đồng chí thường trực Huyện ủy tặng hoa đồng chí Lê Tiến Bắc và đồng chí Phạm Văn Khôi

Các đại biểu HĐND huyện cũng đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Tiến Bắc- Trưởng Công an huyện, với số phiếu bầu 30/30 đạt 100%; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Khôi- Nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện do chuyển công tác, với số phiếu miễn nhiệm đạt 100%.

Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung đề ra, biểu quyết thông qua 05 Nghị quyết./.