KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Đan Phượng: Trao quyết định về công tác cán bộ
Ngày đăng 15/11/2023 | 09:19  | Lượt xem: 544

Sáng 14/11/2023, tại Hội trường Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Thìn- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng đã chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Kinh tế, Hội Nông dân huyện; Văn phòng Huyện ủy và cá nhân đồng chí được điều động.

Đồng chí Lê Văn Thìn- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Trọng Khải-Tân Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Toàn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã công bố Quyết định số 1998-QĐ/HU ngày 26/10/2023 của Huyện ủy Đan Phượng về công tác cán bộ.

Theo đó, căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 21/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quy định số 05-QĐ/HU ngày 28/8/2023 của Huyện ủy về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Công văn số 02-CV/ĐĐHNDT ngày 04/10/2023 của Đảng Đoàn Hội Nông dân thành phố Hà Nội; n Nghị quyết số 87-NQ/HU, ngày 26/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác, phê duyệt nhân sự kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý; Xét đề nghị của Ban Tổ chức Huyện ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định tiếp nhận và điều động đồng chí Nguyễn Trọng Khải- Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện đến công tác tại Hội Nông dân huyện, giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028. Lương và phụ cấp của đồng chí Nguyễn Trọng Khải được hưởng tại cơ quan mới theo quy định hiện hành.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Trọng Khải, đồng chí Lê Văn Thìn-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Trọng Khải đã kinh qua các vị trí công tác từ ĐUV, Bí thư Đoàn xã Liên Trung (1996-1998); ĐUV, Trường Công an xã Liên Trung (01/1999-12/1999); Thường trực ĐU, Chủ tịch HĐND xã Liên Trung (12/1999-10/2005); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Trung (10/2005-02/2008);  Ủy viên UBKT Huyện ủy Đan Phượng (02/2008-01/2011); Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Đan Phượng (02/2011 đến nay). Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá cao năng lực của đồng chí khi xem xét, điều động, giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ và chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện mong muốn đồng chí Nguyễn Trọng Khải sẽ phát huy tốt năng lực, sở trường, đoàn kết trong tập thể Hội Nông dân huyện, chủ động tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Trọng Khải-Tân Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028 đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của của lãnh đạo huyện. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ phấn đấu nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cùng tập thể, lãnh đạo Hội Nông dân huyện sớm bắt tay thực hiện nhiệm vụ mới; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết thống nhất cùng tập thể các địa phương, cơ quan đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao./