KINH TẾ - CHÍNH TRỊ KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Đan Phượng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính Trị
Ngày đăng 17/05/2023 | 11:31  | Lượt xem: 136

Sáng ngày 17/5/2023, Huyện uỷ Đan Phượng tổ chức Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018  của Bộ chính trị khoá 12 về: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sat trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đức Hải - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Thanh Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Ảnh: Đồng chí Trần Đức Hải – Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đan Phượng đã tổ chức được gần 200 hội nghị và buổi tuyên truyền, quán triệt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến gần 36.000 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động. 100% tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký học tập và làm theo Bác. Trong đó có hơn 2.300 tập thể và gần 55.000 cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác với những nội dung đăng ký thiết thực, tập trung vào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân.

Ảnh: Đồng chí Bí thư Huyện ủy tặng Giấy khen cho 10 cá nhân tiêu biểu

Cũng trong 3 năm qua, Đan Phượng đã xây dựng các mô hình học tập và làm theo Bác, nổi bật trong lĩnh vực phát triển kinh tế có mô hình“nấm Đan Phượng” của xã Song Phượng,“thịt lợn an toàn” của xã Trung Châu, mô hình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Liên đoàn lao động huyện và Công đoàn doanh nghiệp. Trong lĩnh vực chính trị có mô hình “sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu luân phiên”; mô hình “thôn thông minh” của xã Song Phượng, mô hình “sinh hoạt chuyên đề tự soi tự sửa” ở xã Phương Đình…Từ năm 2021 đến nay, huyện đã biểu dương, khen thưởng 132 cá nhân Người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; khen thưởng 21 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nhiều tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị khoá 12 về: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sat trái, thù địch trong tình hình mới”, nhiều ý kiến tham luận đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Trần Đức Hải đề nghị các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc đổi mới công tác thông tin tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường công tác chỉ đạo đưa vào giảng dạy nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường và Trung tâm chính trị huyện. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại cuối năm của tổ chức đảng và đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, coi trọng tự soi tự sửa nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những thiếu sót, khuyết điểm, chỉ ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Không ngừng đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng thông qua phản biện xã hội và các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi tọa đàm của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức khác. Qua đó, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tăng khả năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng…