HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Toàn huyện vận động được 139 triệu đồng ủng hộ Quỹ “ Vì Biển, Đảo Việt Nam” năm 2023
Ngày đăng 24/04/2023 | 17:13  | Lượt xem: 93

Nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân huyện Đan Phượng với biển, đảo Việt Nam và có thêm nguồn lực để hỗ trợ xây dựng các công trình ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Nhân dân xã Song Phượng tham gia ủng hộ quỹ “ Vì Biển, Đảo Việt Nam” năm 2023.

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các xã, thị trấn đã phát động và kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trong huyện hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023. Theo báo cáo của UB MTTQ huyện đến ngày 24/4/2023, toàn huyện vận động được 162 triệu đồng, trong đó cấp xã 139 triệu đồng, cấp huyện 23 triệu đồng. Xã Song Phượng là địa phương hoàn thành sớm nhất và đạt  200% chỉ tiêu huyện giao.

Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2023, UB MTTQ huyện kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ quỹ “Vì Biển, Đảo Việt Nam”. Mọi sự ủng hộ xin gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn trước ngày 20/6/2023./.