HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên dư luận Mặt trận tại các xã – thị trấn
Ngày đăng 20/09/2022 | 14:07  | Lượt xem: 652

Thời gian qua, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của UBMTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như chuyển tải đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

Xác định vai trò quan trọng của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, Ban Thường trực UBMTTQ huyện luôn quan tâm chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ này. Đội ngũ cộng tác viên dư luận đều đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, có năng lực, kiến thức chuyên môn, trách nhiệm với công việc đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ công tác tuyên truyền. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, hằng tháng, các cộng tác viên  đã kịp thời nắm bắt nội dung thông tin, lựa chọn hình thức, phương pháp phù hợp và thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, học tập các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 22-CT/HU về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, ứng xử văn hóa;  Các thông tin liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự... Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt, kịp thời giải quyết không để phát sinh “điểm nóng”, đảm bảo ổn định tình hình mọi mặt trong Nhân dân.

Cộng tác viên dư luận xã Đồng Tháp - Lê Thị Hoài Nhi cho biết “ Để nắm bắt kịp thời các thông tin, nhất là các thông tin trái chiều, tôi cùng cộng tác viên dư luận tại các thôn thường xuyên thâm nhập địa bàn, phản ánh thông tin khách quan, trung thực với cấp ủy những luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của Nhân dân về các sự kiện, vấn đề kinh tế - xã hội, chính trị; những vấn đề nổi cộm ở địa phương mà người dân đang quan tâm để kịp thời có giải pháp để định hướng dư luận xã hội”.

Giao ban hàng tháng cộng tác viên dư luận mặt trận xã Song Phượng - Đan Phượng

Huyện Đan Phượng hiện có 158 cộng tác viên dư luận mặt trận ở 16 xã, thị trấn, trong đó cấp xã là 141 đồng chí; cấp huyện là 17 đồng chí. Để tiếp tục nâng cao vai trò của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới, Ban thường trực UBMTTQ huyện tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó, tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận chung tay của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện và tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nâng cao trình độ, kỹ năng, nói tốt, viết tốt, có kinh nghiệm và được kiểm nghiệm trong thực tiễn công tác. Mỗi cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, đẩy mạnh đối thoại và định hướng dư luận xã hội. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ngành, đơn vị trong việc thông tin định hướng về các lĩnh vực liên quan, nhất là trong trường hợp thông tin định hướng tư tưởng về các vấn đề, sự kiện phức tạp, nhạy cảm mà dư luận quan tâm để bảo đảm tính kịp thời, thông suốt từ huyện đến cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.