HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội nghị quán triệt Nghị quyết và Chương trình của Huyện uỷ về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và giao ban công tác vay vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày đăng 06/02/2024 | 09:06  | Lượt xem: 304

Chiều ngày 30/01/2024 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đan Phượng đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 89-NQ/HU ngày 15/12/2023 của Huyện uỷ, Chương trình số 21-Ctr/HU ngày 16.01.2024 của BTV Huyện uỷ về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội năm 2024, giao ban công tác vay vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội quý I năm 2024.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện
quán triệt Nghị quyết và Chương trình Huyện ủy

Về dự có đồng chí Nguyễn Thị Hiền - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Thị Bảy - Huyện uỷ viên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo và chuyên viên Ngân hàng chính sách xã hội huyện, cùng thường trực Hội LHPN huyện, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Hiền - UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã quán triệt Nghị quyết 89-NQ/HU ngày 15/12/2023 và Chương trình số 21-CTr/HU ngày 16/01/2024 của Huyện ủy về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với những nội dung cơ bản như chủ đề năm 2024 đó là "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" với các khâu đột phá "Công tác cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; công tác thu, chi ngân sách và giải phóng mặt bằng" cùng 24 chỉ tiêu và những nội dung, nhiệm vụ giải pháp thực hiện.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Bảy - Chủ tịch Hội LHPN huyện chủ trì giao ban công tác vay vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội

Tiếp đó các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Bảy - Chủ tịch Hội LHPN huyện đã thông qua báo cáo tóm tắt công tác vay vốn ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong quý I năm 2024 và cùng nhau trao đổi những ưu điểm đã đạt được và tồn tại hạn chế, đề ra những hướng giải quyết kịp thời về công tác vay vốn ủy thác Ngân hàng chính sách trong thời gian tới.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Mỗ phát biểu trao đổi tại Hội nghị

Sau 1 buổi chiểu làm việc khẩn trương nghiêm túc. Các đại biểu về dự đã nắm được các nội dung, nhiệm vụ theo Nghị quyết 89-NQ/HU của Huyện uỷ, Chương trình số 21-NQ/HU của BTV Huyện uỷ và công tác vay vốn uỷ thác Ngân hàng Chính sách xã hội. Qua đó các đồng chí cán bộ Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở sẽ vận dụng và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm của Hội Phụ nữ sát với nhiệm vụ chính trị của Huyện và các xã, thị trấn để triển khai thực hiện có hiệu quả.