HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Đan Phượng
Ngày đăng 20/07/2023 | 18:13  | Lượt xem: 87951

Chiều ngày 18/7/2023, Đoàn kiểm tra của Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội do đồng chí Thiếu tướng Bùi Duy Hùng – Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố làm trưởng đoàn làm việc với Hội Cựu chiến binh huyện, Ủy ban nhân dân xã Thượng Mỗ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Bá Đông - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thượng Mỗ.

Theo kế hoạch, Đoàn đến kiểm tra công tác ủy thác của Hội Cựu chiến binh huyện, hoạt động tín dụng chính sách ủy thác qua Hội tại xã Thượng Mỗ và kiểm tra một số hộ vay vốn tại xã để nắm tình hình thực tế việc triển khai thực hiện các chương trình cho vay của NHCSXH huyện.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Hội Cựu chiến binh huyện đã báo cáo với Đoàn kiểm tra kết quả hoạt động ủy thác năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, Hội đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để chỉ đạo Hội cấp xã triển khai kịp thời, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân. Tính đến 30/6/2023 Hội Cựu chiến binh quản lý dư nợ các chương trình tín dụng ủy thác đạt 67.596 triệu đồng, cho vay 6 chương trình tín dụng thông qua 41 tổ TK&VV với 1.367 khách hàng. Dư nợ bình quân 1.649 triệu đồng/Tổ TK&VV; dư nợ bình quân 49,4 triệu đồng/ khách hàng và không có nợ quá hạn.

Phát biểu tại buổi kiểm tra đồng chí Thiếu tướng Bùi Duy Hùng – Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như kết quả thực hiện chỉ tiêu tín dụng chính sách xã hội năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, biểu dương, khen thưởng kịp thời điển hình tiên tiến sử dụng vốn vay có hiệu quả vươn lên thoát nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn vay, tiếp tục duy trì là đơn vị không có nợ quá hạn; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.