HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Ban Dân vận Huyện ủy và các ban chỉ đạo tổ chức hội nghị giao ban Quý 1, triển khai công tác Quý 2 năm 2023
Ngày đăng 28/04/2023 | 11:13  | Lượt xem: 135

Chiều ngày 21/4/2023, tại hội trường các Ban Xây dựng Đảng huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, Công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hóa trong thời kỳ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa huyện tổ chức hội nghị giao ban quý 1, triển khai công tác quý 2 năm 2023

Đồng chí Phạm Hồng Hoàn - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Thường trực các Ban Chỉ đạo huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có thành viên các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các ngành đoàn thể huyện; Trưởng khối Dân vận các xã, thị trấn.

Đồng chí Phạm Hồng Hoàn - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện,
Phó Thường trực các Ban Chỉ đạo huyện phát biểu chỉ đạo.

Trong quý 1 năm 2023, Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo thực hiện qui chế dân chủ, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban chỉ đạo xây dựng nếp sống văn hóa tổng kết năm 2022; Triển khai đầy đủ các Chương trình công tác năm 2023về dân vận, tôn giáo, thực hiện qui chế dân chủ  tới Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện, Đảng ủy, chi bộ cơ sơ. Triển khai hướng dẫn, đăng ký công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Ban hành Công văn, Quyết định  về giám sát, phảm biện xã hội, về tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023; Kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân năm 2023

Ban hành Chương trình về công tác dân vận năm 2023; Kế hoạch về tổ chức phong trào thi đua công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô trên địa bàn huyện năm 2023; xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện hướng dẫn của Ban Dân vận Thành ủy về việc thành lập và hoạt động tổ dân vận ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phối hợp nắm tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo dịp nghỉ Tết nguyên đán, đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển  kinh tế- xã hội Phối hợp với UBND huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023…

Khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai Chương trình công tác năm 2023; quán triệt Nghị quyết số 59,45 và Kế hoạch số 98- KH/HU của Huyện ủy về triển khai và ứng dựng phần mềm “ Sổ tay đảng viên điện tử” , phần miềm “ Điều hành tác nghiệp quảnlý đảng viên”; các cuộc vận động, các phong trào thi đau yêu nước, chủ đề công tác năm của Thành phố, huyện; tiếp tục tham gia thực hiện nếp sống văn hóa mới theo tinh thần Chỉ thị 22 của Huyện ủy: về việc cưới, việc tang cơ bản được tổ chức gọn nhẹ, lễ hội không kéo dài thời gian; mừng thọ được tổ chức tập trung trang trọng, tiết kiệm; xứng xử văn hóa lời nói, việc làm với những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tương thân, tương ái được phát huy, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư ngày một đoàn kết. Quyền dân chủ của nhân dân được phát huy, nhất là thực hiện  “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, xây dựng thôn phố xanh- sạch- đẹp và xây dựng nếp sống văn hóa mới… đã tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với những kết quả đạt được, song còn tồn tại một số hạn chế, Ban Dân vận Huyện ủy và các Ban Chỉ đạo đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2023, đồng chí Phạm Hồng Hoàn- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Thường trực các Ban Chỉ đạo của huyện dự và phát biểu yêu cầu Ban Dân vận Huyện ủy cần chủ động trong công tác tham mưu với Thường trực, Thường vụ Huyện ủy, trong đó có 3 Ban Chỉ đạo; thực hiện tốt công tác kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo chương trình công tác dân vận năm 2023. Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 22 của Huyện ủy xong trong tháng 4 để huyện tổ chức tổng kết vào tháng 6 năm 2023. Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các xã, thị trấn thực hiện Dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô đi qua địa bàn huyện; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19…