HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

100 % Hội cơ sở xã - thị trấn hoàn thành đại hội hội cựu chiến binh cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2027
Ngày đăng 19/04/2022 | 16:18  | Lượt xem: 1167

Hội Cựu chiến binh huyện Đan Phượng  có 18 cơ sở Hội, trong đó có 16 Hội cơ sở xã – thị trấn, 2 Hội cơ sở khối cơ quan. Đến ngày 18/04/2022, Hội Cựu chiến binh huyện đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở tại 16/16 xã - thị trấn nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong các cấp Hội và hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện. Thông qua Đại hội, nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào cựu chiến binh các cấp trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng thời động viên các thế hệ Cựu chiến binh trên địa bàn huyện tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch vững mạnh.

Qua đại hội Cựu chiến binh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022- 2027, 100% Hội cơ sở xã - thị trấn bầu đủ số lượng ủy viên BCH và bầu đủ số lượng đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Kết quả bầu cử Ban chấp hành cùng các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ mới đều đạt số phiếu tín nhiệm cao. Theo đó, đã lựa chọn bầu 211 hội viên Cựu chiến binh tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành hội Cựu chiến binh cấp cơ sở khóa mới. Thành công từ đại hội Cựu chiến binh cơ sở xã - thị trấn cho thấy các đơn vị đã bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh huyện, tích cực triển khai công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, đề án nhân sự, trang trí khánh tiết. Quá trình tổ chức đại hội, đã bám sát chương trình, thực hiện đúng, đủ các nội dung theo quy định, bảo đảm đúng quy chế và nguyên tắc; làm tốt công tác chuẩn bị nhất là công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Một số đại hội diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, do đó công tác tổ chức đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. 

Dự kiến 2 Hội cơ sở khối cơ quan sẽ hoàn thành đại hội trong tháng 5/2022.  Các  Hội cơ sở tiếp tục ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội cựu chiến binh huyện Đan Phượng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân./

Một số hình ảnh Đại hội Hội Cựu chiến binh xã – thị trấn

Hội viên CCB tham dự đại hội CCB xã Liên Hà nhiệm kỳ 2022-2027

Hội viên CCB tham dự đại hội CCB xã Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội CCB xã Hạ Mỗ nhiệm kỳ 2022 – 2027