HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Đan Phượng - phát huy vai trò Mặt trận trong công tác chăm lo an sinh xã hội
Ngày đăng 09/09/2022 | 14:37  | Lượt xem: 681

Xác định việc nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận, thời gian qua, bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc huyện Đan Phượng đã tập trung vận động, huy động nhiều nguồn lực từ các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương, phát huy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ đầu năm 2021 đến nay, UBMTTQ huyện Đan Phượng tập trung vận động Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 818 triệu đồng. Qua đó tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo; hộ cận nghèo; người có hoàn cảnh khó khăn; các trường hợp tai nạn, rủi ro với tổng giá trị gần 600 triệu đồng. Tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay, góp sức xã hội hóa ủng hộ bằng tiền, vật chất, ngày công lao động để xây, sửa nhà Đại đoàn kết. Từ đầu năm 2022 đến nay triển khai xây mới 05 nhà Đại đoàn kết, trong đó Ban trị sự Hội Phật giáo huyện ủng hộ 200 triệu đồng xây dựng 04 nhà Đại đoàn kết.

Đại diện Ban trị sự Hội phật giáo huyện Đan Phượng trao hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tại xã Đồng Tháp

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, UBMTTQ huyện phát động, quyên góp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tổng trị giá chung hơn 3,2 tỷ đồng bao gồm vật phẩm và tiền mặt, qua đó góp phần hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch trong huyện. Vận động, ủng hộ được 232.740.000 đồng chương trình “Sóng và máy tính cho em” và trao tặng 20 bộ máy tính, nhiều thiết bị điện thoại thông minh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chưa có thiết bị học trực tuyến trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Đồng thời rà soát, lập hồ sơ thẩm định xét duyệt và đề nghị MTTQ Thành phố hỗ trợ cho 2.669 lao động tự do bị mất việc làm không đủ điều kiện được hưởng chính sách theo Nghị quyết 68 của Chính phủ với số tiền 1.334.500 đồng.

Đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đan Phượng trao tặng thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Theo bà Phạm Thị Kim Oanh- UVBTV HU – Chủ tịch UBMTTQ huyện, để đạt được những kết quả nêu trên là do tập thể cán bộ, công chức và hệ thống Mặt trận trong huyện quán triệt, thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của Mặt trận trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác phối hợp, hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức thành viên, phát huy tinh thần đồng hành của các tổ chức tôn giáo và cơ sở tôn giáo; chú trọng gắn việc triển khai thực hiện công tác Mặt trận với vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, phát huy dân chủ và tăng cường sự đồng thuận của xã hội.

Để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, trong thời gian tới UBMTTQ huyện tiếp tục quán triệt, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nỗ lực thi đua thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng hành cùng Mặt trận trong việc tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”; tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trong xã hội nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, chung tay xây dựng huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành các tiêu chí trở thành quận vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.