CUỘC THI GIỮ GÌN TỔ DÂN PHỐ SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN CUỘC THI GIỮ GÌN TỔ DÂN PHỐ SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN

Kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố  sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tháng 5 năm 2022
Ngày đăng 04/06/2022 | 16:21  | Lượt xem: 34

Ngày 01/6/2022, Ban Chỉ đạo thành lập 04 đoàn tổ chức kiểm tra chấm điểm cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” huyện tháng 5 năm 2022 tại 14 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố tiêu biểu của các xã, thị trấn. Kết thúc đợt kiểm tra, căn cứ kết quả chấm điểm các đoàn, Ban Chỉ đạo trình UBND huyện khen thưởng 06 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố có thành tích trong cuộc thi tháng 5 năm 2022.

Đoàn kiểm tra thực tế tại thôn Tổ xã Liên Hồng

Thôn Thuận Thượng, xã Song Phượng xây dựng tuyến đê kiểu mẫu
Đoàn kiểm tra thực tế tại thôn Đại Thần xã Đồng Tháp 

Các đoàn kiểm tra thực hiện khảo sát, kiểm tra từng ngõ, xóm ở các thôn, phố, thống nhất đánh giá, chấm điểm công bằng theo tiêu chí cuộc thi. Qua kiểm tra thực tế, nhiều thôn, cụm dân cư có chuyển biến rõ nét, Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi. Phong trào vệ sinh môi trường duy trì có nề nếp, ý thức tự giác của Nhân dân được nâng lên. Công tác xã hội hóa chỉnh trang ngõ, xóm được lan tỏa. Trong quá trình kiểm tra tại cơ sở, các đoàn đã đánh giá những kết quả đạt được, các tồn tại cần khắc phục, hướng dẫn việc chỉnh trang ngõ, xóm phù hợp với địa bàn để cuộc thi đem lại hiệu quả thiết thực, bền vững.