CHỈ ĐẠO CỦA UBND HUYỆN CHỈ ĐẠO CỦA UBND HUYỆN

Bảo đảm thi hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động

Ngày đăng 01/04/2022 | 10:13  | Lượt xem: 151
nội dung chi tiết xem tại đây

Các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện

Ngày đăng 04/01/2022 | 02:29  | Lượt xem: 575
nội dung chi tiết công văn số 02/UBND-CAĐP ngày 04/01/2022, xem tại đây danh sách Các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện, xem tại đây

Bảo đảm thi hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động

Ngày đăng 25/11/2021 | 05:15  | Lượt xem: 267
nội dung chi tiết xem tại đây

Các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện

Ngày đăng 15/10/2021 | 09:51  | Lượt xem: 621
nội dung chi tiết công văn số 2028/UBND-CAĐP ngày 13/10/2021 xem tại đây danh sách Các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện xem tại đây

Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện

Ngày đăng 07/09/2021 | 01:49  | Lượt xem: 721
Nội dung chi tiết Công điện xem  Tại đây

Thông báo về việc công khai lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đan Phượng

Ngày đăng 25/08/2021 | 04:01  | Lượt xem: 978
Ngày 25/8/2021, UBND huyện Đan Phượng ban hành Thông báo số 766/TB-UBND về việc công khai lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ...

Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 02/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 02/08/2021 | 08:48  | Lượt xem: 372
Nội dung chi tiết Công điện xem  tại đây

Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện

Ngày đăng 04/05/2021 | 08:29  | Lượt xem: 436
Nội dung chi tiết Công điện xem  tại đây

Công văn số 660/UBND-YT ngày ngày 02/5/2021 của UBND huyện về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND của UBND Thành phố

Ngày đăng 04/05/2021 | 08:26  | Lượt xem: 610
Nội dung chi tiết Công văn xem  tại đây

Công văn số 659/UBND-YT ngày 30/4/2021 của UBND huyện về việc triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 04/05/2021 | 08:20  | Lượt xem: 310
Nội dung chi tiết văn bản xem  tại đây