CHỈ ĐẠO CỦA UBND HUYỆN CHỈ ĐẠO CỦA UBND HUYỆN

Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện

Ngày đăng 07/09/2021 | 13:49  | Lượt xem: 368
Nội dung chi tiết Công điện xem  Tại đây

Thông báo về việc công khai lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đan Phượng

Ngày đăng 25/08/2021 | 04:01  | Lượt xem: 285
Ngày 25/8/2021, UBND huyện Đan Phượng ban hành Thông báo số 766/TB-UBND về việc công khai lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ...

Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 02/8/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 02/08/2021 | 08:48  | Lượt xem: 137
Nội dung chi tiết Công điện xem  tại đây

Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện

Ngày đăng 04/05/2021 | 08:29  | Lượt xem: 282
Nội dung chi tiết Công điện xem  tại đây

Công văn số 660/UBND-YT ngày ngày 02/5/2021 của UBND huyện về việc thực hiện Công điện số 05/CĐ-UBND của UBND Thành phố

Ngày đăng 04/05/2021 | 08:26  | Lượt xem: 369
Nội dung chi tiết Công văn xem  tại đây

Công văn số 659/UBND-YT ngày 30/4/2021 của UBND huyện về việc triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ngày đăng 04/05/2021 | 08:20  | Lượt xem: 214
Nội dung chi tiết văn bản xem  tại đây