Đăng Ký  |  Đăng Nhập
 
Tổng quan
 
   
 
Bộ máy tổ chức
 
   

Liên kết website

Nguời phát ngôn

Cổng giao tiếp điện tử

UBND huyện Đan Phượng 

Cơ quan chủ quản:

UBND huyện Đan Phượng  

Địa chỉ: số 105 Phố Tây Sơn

thị trấn Phùng huyện Đan Phượng
Điện thoại:

04.33886384 - Fax: 04.33886384  

Đại diện phát ngôn UBND huyện:

Ông Nguyễn Hữu Hoàng

 Chủ tịch UBND huyện.

Số điện thoại: 0913028307.
Hòm thư công vụ:
 

nguyenhuuhoang_

danphuong@hanoi.gov.vn 

Ông Nguyễn Văn Ba

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Số điện thoại: 0982885487.

Hòm thư công vụ:

 nguyenvanba_

danphuong@hanoi.gov.vn

 
Tin nổi bật
 
   

An ninh - Quốc phòng

Tìm kiếm

Những khúc tình ca

Ảnh đẹp Đan Phượng

Hệ thống CSDL

Số lần truy cập