Đăng Ký  |  Đăng Nhập
 
Tổng quan
 
   
 
Bộ máy tổ chức
 
   

Liên kết website

 
Tin nổi bật
 
   

Nhiều sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới ở Đan Phượng

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 800-QĐ-TTg ngày 04-6-2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thành ủy Hà Nội đã có Chương trình 02-CTr ngày 29-8-2011 về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sông nông dân giai đoạn 2011-2015

Kinh tế - Chính trị

Nhiều sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới ở Đan Phượng

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 800-QĐ-TTg ngày 04-6-2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thành ủy Hà Nội đã có Chương trình 02-CTr ngày 29-8-2011 về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sông nông dân giai đoạn 2011-2015

 
Thông báo
 
   

    Tìm kiếm

    Những khúc tình ca

    Ảnh đẹp Đan Phượng

    Hệ thống CSDL

    Số lần truy cập