LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG TIN KHÁC

CÁC XÃ THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN

VĂN BẢN PHÁP QUY

THĂM DÒ Ý KIẾN

Xin ý kiến về giao diện mới

Xã Hạ Mỗ

Xã Hạ Mỗ thuộc huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, phía bắc giáp xã Hồng Hà, đông giáp 2 xã Liên Hồng và Liên Hà, tây giáp 2 xã Trung Châu và Thượng Mỗ, nam giáp xã Tân Hội. Diện tích tự nhiên 388,5 ha, dân số tính đến 30/6/2015 là 8.704 nhân khẩu. Xã Hạ Mỗ hiện nay chia thành 2 làng Hạ Mỗ và Trúng Đích với 10 cụm dân cư.

Hạ Mỗ là một vùng đất cổ, ở đầu nguồn sông Nhuệ cổ( hay còn gọi là sông Từ Liêm), một phân lưu của sông Hồng. Trước hoặc sau cuộc khởi nghĩa chống quân Lương Tùy, Hạ Mỗ có tên là trang Phú Lộc. Đến thế kỷ thứ VI Hạ Mỗ có tên là hương Ô Diên thuộc huyện Vĩnh Khang, phủ Ứng Thiên đời Lý và có thành Ô Diên một thời được xem là Kinh đô của nhà nước Vạn Xuân dưới triều Hậu Nam đế Lý Phật Tử. Đến thời Trần thuộc huyện Vĩnh Thuận, phủ Đông Đô. Từ đầu thế kỷ XIX, Hạ Mỗ thuộc tổng Thượng Hội, còn Trúng Đích thuộc xã Liên Trì tổng Thượng Trì, huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây. Từ đầu thế kỷ XX, Hạ Mỗ và Trúng Đích thuộc huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức tỉnh Hà Đông.

Từ sau Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Hà Mỗ thuộc xã Hồng Thái (nay là 3 xã Thượng Mỗ, Hạ Mỗ, Hồng Hà), còn Trúng Đích thuộc xã Liên Trì, huyện Liên Bắc ( trước năm 1953), huyện Đan Phượng (từ 1953 trở về sau) tỉnh Hà Đông. Từ năm 1956, hai làng Hạ Mỗ và Trúng Đích sát nhập thành một xã và vẫn lấy tên là Hồng Thái. Năm 1972, xã Hồng Thái đổi tên là xã Hạ Mỗ thuộc huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Đông, sau thuộc Hà Tây (1965), Hà Sơn Bình (1976), Hà Nội (1979), Hà Tây (1991), từ 01 tháng 8 năm 2008 đến nay thuộc thành phố Hà Nội.

Quê hương Hạ Mỗ là nơi sinh ra những người con ưu tú như:

Thiền sư Trí Bảo (Nguyễn Trí Bảo) nhà lý luận xuất sắc thuộc thế hệ thứ 10 dòng Thiền Quan Bích của Phật giáo thời Lý. Thái úy, Thái phó Bình chương quân quốc trọng sự tước Vương Tô Hiến Thành (1102-1179). Hoàng giáp Đỗ Trí Trung (1439 -?), thành viên trong hội Tao Đàn dưới triều vua Lê Thánh Tông. Tiến sĩ Đào Hoàng Thực (1670 – 1748), đỗ đệ Tam giác đồng Tiến sĩ làm quan từ chức Hiến sát sau thăng Giám tham tụng Binh bộ thượng thư, Hình bộ thượng thư. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh.

Xã Hạ Mỗ hiện có 2 đình, 2 miếu, 2 chùa và 3 đền.

Đình Vạn Xuân, Miếu Hàm Rồng và đền Chính Khí thờ thần Bát Lang và các nhân vật lịch sử có liên quan với thành cổ Ô Diên như Hậu Nam đế Lý Phật Tử, Nhã Lang Vương, Biệt Súy Phổ Đỉnh.

Miếu và đình Trúng Đích thờ Hoàng tử Đông Chinh Vương, con vua Lý Thái Tổ (1010-1028) có công dẹp giạc ở Châu Văn ( Lạng S