văn hóa xã hội

Họp rà soát, xét công nhận danh hiệu văn hóa năm 2018
Ngày đăng 24/11/2018 | 15:43  | View count: 127

Sáng ngày 22/11/2018, tại phòng họp UBND huyện, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện do đồng chí Đào Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp rà soát, xét công nhận danh hiệu làng, cụm dân cư, tổ dân phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo là trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia hội nghị

Tại cuộc họp, các thành viên nghe báo cáo, đánh giá kết quả rà soát xét công nhận danh hiệu văn hóa. Năm 2018, toàn huyện có 33 làng, cụm dân cư; 3 tổ dân phố, 02 xã, 13 cơ quan, đơn vị đăng ký xét công nhận danh hiệu văn hóa. Căn cứ các tiêu chuẩn, các thành viên Ban Chỉ đạo đã bàn bạc, thống nhất kết quả có 22 làng, cụm dân cư; 1tổ dân phố; 9 cơ quan, đơn vị đủ tiêu chí để tiến hành kiểm tra, đề nghị xét công nhận danh hiệu văn hóa năm 2018.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đào Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo giao Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch và các tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, xét công nhận, tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Huyện ủy, UBND huyện. Đồng thời, chỉ đạo một số nội dung để nâng cao chất lượng kiểm tra, xét công nhận danh hiệu văn hóa năm 2018.

 Nguyễn Bền - VHTT