văn hóa xã hội

HUYỆN ĐAN PHƯỢNG SẴN SÀNG TỔ CHỨC HAI MÔN THI ĐẤU ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII, NĂM 2018
Ngày đăng 20/11/2018 | 14:28  | View count: 126

Ngày 15/11/2018, tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện, Ban Chỉ đạo phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc của huyện Đan Phượng tổ chức Hội nghị triển khai phục vụ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Bà Đào Thị Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban tổ chức môn Muay và Võ cổ truyền tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc chủ trì hội nghị.

Bà Đào Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức đăng cai thi đấu môn Muôi và Võ cổ truyền Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018 triển khai nhiệm vụ đến các thành viên Ban Chỉ đạo

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 được tổ chức tại Hà Nội và một số huyện. Huyện Đan Phượng được chọn là nơi thi đấu môn võ cổ truyền và ôn Muay. Trước đó, ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng đã quyết định  thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức đăng cai thi đấu môn võ cổ truyền, Muay Đại hội thể dục thể thao toàn quốc  gồm 20 thành viên là đại diện các phòng, ban ngành liên quan. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đến nay, Ban Chỉ đạo tổ chức đăng cai thi đấu môn Muay và Võ cổ truyền huyện đã và đang tích cực chuẩn bị, đảm bảo tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu cũng như công tác hậu cần; sẵn sàng tổ chức hai môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 đạt kết quả cao.

                                                           Nguyễn Việt Tâm