văn hóa xã hội

Đảng bộ xã Thọ An tổ chức Lễ phát hành cuốn sách "Lịch sử cách mạng Đảng bộ và nhân dân xã Thọ An giai đoạn 1930 - 2018"
Ngày đăng 22/10/2018 | 07:37  | View count: 365

Sáng ngày 17/10/2018, tại Hội trường UBND xã Thọ An, Đảng ủy xã Thọ An tổ chức Lễ phát hành cuốn “Lịch sử cách mạng Đảng bộ và nhân dân xã Thọ An, giai đoạn 1930 - 2018”.

Toàn cảnh buổi Lễ

Đồng chí Nguyễn Tất Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo đại diện các cơ quan, Ban Xây dựng Đảng huyện; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tiểu ban sưu tầm lịch sử Đảng bộ xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng các đoàn thể xã, Bi thư các Chi bộ, đảng viên 50, 55, 60 năm tuổi Đảng, lãnh đạo chủ chốt xã qua các thời kỳ; đại diện Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Đông Sơn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng về dự.

Đồng chí Nguyễn Tất Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng.

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thọ An phối hợp với Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Đông Sơn biên soạn cuốn “Lịch sử cách mạng Đảng bộ và nhân dân xã Thọ An, giai đoạn 1930 - 2018”. Đến nay, đã hoàn thành, cho ra mắt và phát hành. Cuốn sách dày 381 trang gồm 6 chương và phần phụ lục. Chương I: Thọ An - vùng đất và con người từ khởi nguồn đến trước Cách mạng tháng tám năm 1945; Chương II: Củng cố chính quyền cách mạng và tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945- 1954); Chương III: Đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội và tham gia vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước (1954- 1975); Chương IV: Đảng bộ xã Thọ An lãnh đạo Nhân dân bước đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975- 1985). Chương V: Đảng bộ xã Thọ An lãnh đạo Nhân dân thực hiện đường lối đổi mới (1986- 1995). Chương VI: Đảng bộ xã Thọ An lãnh đạo Nhân dân tiến hành sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa (1996- 2017).

Cuốn sách ra đời là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của Đảng bộ và Nhân dân xã Thọ An, là cuốn tài liệu quý, góp phần tích cực trong việc lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, là giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quê hương đất nước. Qua đó, động viên thế hệ trẻ ra sức học tập, rèn luyện, lao động, công tác, tiếp bước cha anh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Huyện ủy, Đảng ủy xã Thọ An trao tặng sách cho các đại biểu tới dự; Đảng ủy khen thưởng 01 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sưu tầm, biên soạn cuốn “Lịch sử cách mạng Đảng bộ và Nhân dân xã Thọ An, giai đoạn 1930- 2018”.

Đồng chí Nguyễn Tất Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao cuốn “Lịch sử cách mạng Đảng bộ và Nhân dân xã Thọ An, giai đoạn 1930- 2018” cho các đồng chí 55 tuổi Đảng

Đồng chí Trần Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy xã trao cuốn “Lịch sử cách mạng Đảng bộ và Nhân dân xã Thọ An, giai đoạn 1930- 2018” cho các đồng chí 50 tuổi Đảng

 Đồng chí Nguyễn Tất Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sưu tầm, biên soạn cuốn “Lịch sử cách mạng Đảng bộ và Nhân dân xã Thọ An, giai đoạn 1930- 2018”.

 

                                           Đỗ văn Tùng - Trung tâm VHTT-TT huyện