VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Tập huấn quản lý nhà nước về di tích lễ hội năm 2022
Ngày đăng 23/06/2022 | 15:40  | Lượt xem: 90

 Sáng ngày 22/6/2022, tại hội trường UBND xã Tân Hội, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đan Phượng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về di tích và lễ hội năm 2022. Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 đồng chí là đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Công chức Văn hóa xã hội, Trưởng các Tiểu ban quản lý di tích trên địa bàn xã, thị trấn.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Các hội viên được giảng viên truyền đạt các văn bản của Nhà nước về di tích gắn với công tác tổ chức lễ hội; triển khai một số nội dung liên quan đến công tác quản lý di tích như: Thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích thời gian qua; hướng dẫn thực hiện quy trình tu bổ, phục hồi, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa theo Nghị định số 166/2018/NĐ - CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ, Thông tư số 15/2019/TT- BVHTT&DL ngày 31/12/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích... Đồng thời các học viên được trao đổi, làm rõ một số vấn đề về công tác quản lý di tích, lễ hội tại cơ sở.

Đồng chí Phạm Thị Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội truyền đạt tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho lãnh đạo quản lý, công chức văn hóa các xã, thị trấn, người trong coi, quản lý các di tích trên địa bàn nắm được những kiến thức cơ bản của Nhà nước về công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội. Đồng thời giúp các học viên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, góp phần bảo tồn giá trị lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện/.