CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!

 

Responsive image

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ THỊ TRẤN HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ THỊ TRẤN

Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Phương Đình khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 28/6/2022, HĐND xã Phương Đình tổ chức Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội;...
Xem tất cả

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Đang online: 47
Lượt truy cập trong tuần: 1994
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 130291
Tổng số truy cập: 1515747