Truy cập nội dung luôn

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG TIN KHÁC

CÁC XÃ THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN

VĂN BẢN PHÁP QUY

THĂM DÒ Ý KIẾN

Xin ý kiến về giao diện mới

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 23
Tổng: 0

HOẠT ĐỘNG CÁC XÃ

Tấm gương người công chức 22 lần hiến máu nhân đạo (01/07/2020)

Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Đan Phượng có sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp...