LỊCH LÀM VIỆC

THÔNG TIN KHÁC

CÁC XÃ THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN

VĂN BẢN PHÁP QUY

THĂM DÒ Ý KIẾN

Xin ý kiến về giao diện mới

TIN TỨC KHÁC

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 14/4/2020
Ngày đăng 14/04/2020 | 17:02  | View count: 384

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 14/4/2020

(Theo báo cáo của Trung tâm Y tế, Phòng Y tế huyện)

STT

Họ và tên

Địa chỉ cụ thể

Ngày kết thúc
cách ly

I

THỊ TRẤN PHÙNG (1)

1

Nguyễn Văn Dân

Số nhà 69 - Phố Thụy Ứng

15/4/2020

II

XÃ ĐAN PHƯỢNG (1)

1

Nguyễn Thu Phương

Số 72 - đường Đông Bắc - thôn Đông Khê

27/4/2020

III

XÃ SONG PHƯỢNG (3)

1

Ngô Thị Mai

Đường Hồ Văn Chỉ - Cụm 4 - thôn Tháp Thượng

15/04/2020

2

Nguyễn Ngọc Tuấn

Số 67 - đường Thu Thuận

15/04/2020

3

Bùi Minh Tuyền

Số nhà 31, Khu trọ đường Thống Nhất, thôn Thống Nhất

28/04/2020

IV

XÃ PHƯƠNG ĐÌNH (23)

1

Nguyễn Văn Thiện

Số 17, ngõ Trên 1, xóm Cổ Ngõa Hạ - thôn Cổ Ngõa

20/04/2020

2

Đặng Thị Hợi

Số nhà 4 - ngõ Dưới 2 - thôn Cổ Ngõa

19/04/2020

3

Nguyễn Thị Hòa

Số nhà 12 - xóm Đoài - thôn Cổ Thượng

18/04/2020

4

Phạm Văn thỏa

Số nhà 4 - ngõ Đoàn Kết - thôn Địch Thượng

19/04/2020

5

Nguyễn Thị Hà

Số nhà 19 - đường Bình Minh - thôn Cổ Ngõa

14/04/2020

6

Ng. Thị Huyền Trang

Số nhà 19 - đường Bình Minh - thôn Cổ Ngõa

14/04/2020

7

Lê Văn Mạnh

Số nhà 129a - đường Liên Minh - thôn Địch Trung

20/04/2020

8

Luyện Thị Phương Thu

Số nhà 129a - đường Liên Minh - thôn Địch Trung

20/04/2020

9

Nguyễn Minh Hiếu

Số 1 - ngách 2 - xóm Đông - thôn La Thạch

20/04/2020

10

Nguyễn Thị suốt

Số nhà 163 - thôn Địch Đình

17/04/2020

11

Đinh Văn Anh

Số nhà 9 - xóm Hoa Đào - thôn Địch Trung

16/04/2020

12

Phạm Văn Thắng

Số nhà 87 - xóm Mới - thôn Địch Trung

16/04/2020

13

Chu Văn Dũng

Số nhà 3 - ngõ Bình Minh - thôn Địch Thượng

17/04/2020

14

Hoàng Văn Dương

Số nhà 31 - xóm Ngoài - thôn La Thạch

21/04/2020

15

Nguyễn Xuân Duy

Số nhà 2, ngõ Trên 1, xóm Cổ Ngõa Hạ - thôn Cổ Ngõa

21/04/2020

16

Phùng Thị Phượng

Số nhà 28 - xóm Đông - thôn Phương Mạc

22/04/2020

17

Nguyễn Văn Quất

Số nhà 19 - xóm Chùa Giữa - thôn Cổ Hạ

22/04/2020

18

Nguyễn Thị Xuân

số nhà 6 - ngách 7 - xóm Chùa - thôn Cổ Hạ

22/04/2020

19

Nguyễn Văn Bé

Số nhà 12 - xóm Đoài - thôn Cổ Thượng

22/04/2020

20

Nguyễn Văn Tuyến

Số nhà 5 - xóm Trại - thôn La Thạch

22/04/2020

21

Vương Thị Hoa

Số nhà 12 - xóm Chùa - thôn Cổ Thượng

22/04/2020

22

Lê Ngọc Cường

Số nhà 28 - xóm Đông - thôn Phương Mạc

22/04/2020

23

Nguyễn Thị Thoa

Số nhà 269 - đường Liên Minh - thôn Địch Trong

22/04/2020

V

XÃ THỌ XUÂN (1)

1

Lê Ngọc Thật

Số nhà 10 - cụm 10 - thôn Hòa Bình

27/4/2020

VI

XÃ THỌ AN (3)

1

Nguyễn Thị lụa

Số nhà 1 - ngõ 44 - đường Tam Đạc - cụm 6

15/04/2020

2

Doãn Thịnh Vượng

Cụm 10 - thôn Bắc Hà

23/04/2020

3

Trần Thị Bích Điệp

Số 4 - ngõ 38 - Miếu Đinh Nguyên - cụm 7

23/4/2020

VII

XÃ HỒNG HÀ (13)

1

Phạm Thị Sơn

Số 6 - ngõ 11 - đường Đồng Tiến 1 - cụm 3

27/4/2020

2

Nguyễn Thị Sáu

Số 558 - đê Hồng Hà - xóm Vạn Thắng Lợi

27/4/2020

3

Nguyễn Thị Thông

Số 17 - ngõ 19 - đường Đồng Tiến 1 - cụm 3

27/4/2020

4

Nguyễn Thị Nhung

Số 11 - xóm Tân Thành - Cụm 3

27/4/2020

5

Nguyễn Thị Hồng

Số 8 - ngõ 34 - đường Cổng Đông - Cụm 3

27/4/2020

6

Hoàng Thị Hạnh

Số 6 - ngõ 3 - Vạn Thắng Lợi

27/4/2020

7

Phạm Thị Tăng

Số 03 - đường Hồng Hà - cụm 6

27/4/2020

8

Nguyễn Thị Cát

Số 2 - ngõ 516 - cụm 5

27/4/2020

9

Nguyễn Thị Vượng

Số 5 - ngõ 195 - cụm 5

27/4/2020

10

Phạm Thị Hằng (Tùng)

Số 12 - ngõ 16 - ngách 161 - cụm 5

27/4/2020

11

Nguyễn Thị Hường

Số 4 - ngõ 167 - đường Hồng Hà

27/4/2020

12

Nguyễn Thị Thoa

Số 64 - đường Bá Dương Nội - cụm 6

27/4/2020

13

Nguyễn Thị Hoa

Số 22 - đường Bá Dương Nội - cụm 5

27/4/2020

VIII

XÃ HẠ MỖ (8)

1

NguyễnThị Lan

Số nhà 91 - đường Ô Diên - cụm 2

19/04/2020

2

Nguyễn Đình Kiên

Số nhà 91 - đường Ô Diên - cụm 2

20/04/2020

3

Nguyễn Trí Trường

Số nhà 12 - đường Vạn Xuân - cụm 4,

20/04/2020

4

Bùi Thị Nga

Số nhà 175 - đường Vạn Xuân - cụm 4

17/04/2020

5

Hoàng Thị Nội

Số nhà 22 - Ngõ 30 - đường Làng Trúng Đích - cụm 9

17/04/2020

6

Nguyễn Thị Mai Hương

Số nhà 90 - đường Ô Diên - cụm 2

16/04/2020

7

Nguyễn Thị Dung

Số nhà 03- ngõ 191 - đường Vạn Xuân - cụm 4

17/04/2020

8

Cao Văn Thuật

Ngõ 54 - làng Trúng Đích - cụm 10

26/04/2020

IX

XÃ THƯỢNG MỖ (1)

1

Nguyễn Thị Yến

Khu vườn - Cụm 4

26/04/2020

X

 

XÃ TÂN HỘI (9)

 

1

Đỗ Văn Sơn

Số nhà 27 - ngõ 122 - Vĩnh Kỳ

14/04/2020

2

Nguyễn Bá Hòa

Số 136 - đường Nhuệ Giang - cụm 9

22/04/2020

3

Cảnh Chi Tuấn

Số nhà 2 - ngõ 23 - xóm Ngõ Quặt - cụm 9

22/04/2020

4

Nguyễn Tiến Dân

Số nhà 241 - đường Nhuệ Giang - cụm 3

23/04/2020

5

Nguyễn Sỹ Trọng

Số nhà  11 - xóm Giếng Đá - cụm 8

26/04/2020

6

Nguyễn Thị Tới

Số nhà 11 - xóm Giếng Đá - cụm 8

26/04/2020

7

Nguyễn Thị Thêm

Số nhà 10 - ngõ 31 - cụm 9

26/04/2020

8

Nguyễn Thị Thủy

Số nhà 4 - xóm đường Cổng Giữa - cụm 9

26/04/2020

9

Nguyễn Thị Hằng

Số nhà 14 - ngõ 122 - cụm 10

26/04/2020

XI

XÃ TÂN LẬP (42)

1

Nguyễn Thị Hoa

Số 16 - ngõ 29 - đường nhánh 422 - cụm 3

14/04/2020

2

Lê Thanh Phương

Số 101 - đường Hạ Hội - cụm 6

16/04/2020

3

Ngô Minh Đức

Số 26 - ngõ 37 - đường Ngọc Kiệu - cụm 7

22/04/2020

4

Ngô Thị Hậu

Số 5 - ngách 46/54 - đường Cầu Kênh - cụm 7

22/04/2020

5

Quách Ngọc Hùng

Số 57B - ngõ 246 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

6

Quách Thị Yến

Số 8 - ngõ 172 - đường 422 - cụm 11

22/04/2020

7

Quách Văn Lịch

Số 19 - xóm Quán - cụm 8

22/04/2020

8

Nguyễn  Thị Mão

Số 19 - xóm Quán - cụm 8

22/04/2020

9

Quách Văn Toàn

Số 73 - ngõ 276 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

10

Quách Thị Minh Phượng

Đường 422 - cụm 12

22/04/2020

11

Quách Thị Nhung

Số 55 - đường Hạnh Đàn - cụm 13

22/04/2020

12

Nguyễn Thị Thân

Số 36 - ngõ 190 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

13

Bá Ngọc Tuấn

Số 92 - đường Hạ Hội - cụm 7

22/04/2020

14

Nguyễn Bá Thân

Số 39 - đường Ngọc Kiệu - cụm 7

22/04/2020

15

Bá Ngọc Khánh

Số 10 - đường Ngọc Kiệu - cụm 7

22/04/2020

16

Nguyễn Bá Thực

Số 14 - ngõ 172 - đường 422 - cụm 11

21/04/2020

17

Nguyễn Thị Dung

Số 16 - ngõ 172 - đường 422 - cụm 11

22/04/2020

18

Nguyễn Thị Bích Mai

Số 18 - ngõ 172 - đường 422 - cụm 11

22/04/2020

19

Nguyễn Thị Nga

Số 43 - đường Đan Hội - cụm 9

22/04/2020

20

Thế Thị Kỷ

Số 274 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

21

Nguyễn Thị Định

Số 274 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

22

Quách Thị Hạnh

Số 210 - đường 422 - Cụm8

22/04/2020

23

Nguyễn Bá Tâm( Bá ngọc Minh)

Số 29 - ngõ 37 - đường Ngọc Kiệu - cụm 7

22/04/2020

24

Quách Văn Hải

Số 19 - ngõ 284 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

25

Quách Văn Dùng

Số 18 - ngách 14/2 - đường Kim Ngọc - cụm 2

22/04/2020

26

Quách Văn Thu

Số 276 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

27

Quách Văn Tiến

Số 16 - ngõ 218 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

28

Nguyễn Thị Thêm

Số 73 - ngõ 276 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

29

Quách Văn Phượng

Số 4 - ngõ 79A - đường Cầu Kênh - cụm 8

22/04/2020

30

Quách Văn Hùng

Số 239 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

31

Quách Văn Dậu

Số 2 - ngõ 276 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

32

Quách Văn Cường

Số 2 - ngõ 276 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

33

Quách Văn Thắng

Số 67 - ngõ 276 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

34

Quách Văn Tính

Số 4 - ngõ 244 - đường 422 - cụm 8

22/04/2020

35

Vũ Quốc Sỹ

P401 - tòa nhà HHB - Tân Tây Đô

25/04/2020

36

Nguyễn Công Lát

Số 74 - ngõ 101 - đường Bình Minh - cụm 4

24/04/2020

37

Nguyễn Thị May

Số 5 - ngõ 9/50/2 - đường Kim Ngọc - cụm 2

24/04/2020

38

Nguyễn Quyết Tiến

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/04/2020

39

Đoàn Thị Nguyệt

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/04/2020

40

Nguyễn Phương Anh

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/04/2020

41

Trần Thị Khen

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/04/2020

42

Nguyễn Bình Minh

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/04/2020

XII

XÃ ĐỒNG THÁP (2)

1

Lê Huy Được

Đường 1 - Thôn Bãi Tháp

24/04/2020

2

Lê Văn Mạnh

Số 1 - ngõ 37 - đường 1 Đồng Vân - thôn Đồng Vân

28/4/2020

TIN TỨC NỔI BẬT

 

THÔNG TIN PHÁT NGÔN

 

 

PHẦN MỀM TÁC NGHIỆP

HỎI ĐÁP

LIÊN KẾT WEBSITE

THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 56
Tổng: 0