TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Tuyên truyền về quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
Ngày đăng 01/04/2022 | 10:56  | Lượt xem: 362

Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tồn tại tình trạng người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng hay trên các tờ khai xác định nghĩa vụ thuế không phù hợp với thực tế giao dịch dẫn đến kê khai thiếu các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Theo quy định tại Luật Quản lý thuế, hành vi kê khai giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá giao dịch thực tế nhằm mục đích giảm số thuế phải nộp là hành vi trốn thuế.
Do đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị người dân và doanh nghiệp khi phát sinh các giao dịch chuyển nhượng bất động sản cần kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ giá thực tế chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng cũng như trên hồ sơ khai thuế, phí để bảo vệ chính quyền lợi của bản thân. Cơ quan Thuế thực hiện xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định tại Luật Quản lý thuế. Đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về điều tra để xử lý theo pháp luật hình sự và các pháp luật khác có liên quan.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ với Chi cục Thuế huyện Đan Phượng (Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT - Lệ phí trước bạ - Thu khác) số điện thoại 02433.886.381 - Máy lẻ: 1013 hoặc 1095 để được hướng dẫn./.