TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Tọa đàm công tác vận động Nhân dân trong giải phóng mặt bằng các dự án
Ngày đăng 24/05/2022 | 11:06  | Lượt xem: 35

Chiều ngày 20/5/2022, Ban Dân vận Huyện hủy tổ chức Hội nghị tọa đàm về công tác vận động nhân dân trong bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất các dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Hồng Hoàn - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy. 
Báo cáo của Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Từ năm 2021 đến tháng 3/2022, toàn huyện đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 42 dự án với tổng diện tích đất thu hồi là gần 1,9 triệu m2, liên quan đến trên 3.000 cá nhân và hộ gia đình. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể từ huyện xuống cơ sở, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập, dẫn đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp, gây mất ổn định, bức xúc trong nhân dân. 
Để giải quyết vấn đề này trong thời gian tới, tại buổi tọa đàm, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các xã, thị trấn cùng trao đổi, xác định những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này; đồng thời chia sẻ, đóng góp những kinh nghiệm hay, có tính sáng tạo và khả thi để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Văn Thìn cho biết: Hiện nay trên địa bàn huyện đang triển khai nhiều công trình, dự án quan trọng, nhất là các công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 đã xác đinh, do đó, việc tham gia làm nòng cốt của Khối Dân vận từ huyện đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các công trình, dự án, nhất là trong giai đoạn giải phóng mặt bằng là hết sức quan trọng và cần thiết.
Do đó, để đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và kịp thời khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án trong thời gian tới, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc kiểm tra thực hiện công tác dân vận của chính quyền.
Xác định công tác giải phóng mặt bằng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ; công khai phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin giữa chính quyền với hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngay từ giai đoạn chuẩn bị quy hoạch, xây dựng phương án giải tỏa đền bù đến giai đoạn triển khai, thực hiện các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội mà nhà nước phải thu hồi đất; đảm bảo công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước nhằm tạo sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng./.