TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Thông báo mời thầu
Ngày đăng 31/10/2018 | 00:00  | Lượt xem: 33

Văn phòng HĐND và UBND huyện Đan Phượng Thông báo mời thầu:

- Tên bên mời thầu: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đan Phượng.

- Tên gói thầu: Mua sắm bàn hội trường UBND huyện

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00, ngày 05 tháng 11 năm 2018 đến trước 15 giờ 15 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2018 (trong giờ hành chính). Số điện thoại: 0433.886.418

- Địa điểm phát hành HSMT: Số 105 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

- Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.

- Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 VND (Ba triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Séc hoặc tiền mặt.

- Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 15 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2018.

- Thời điểm mở thầu:   15 giờ 30, ngày 12 tháng 11 năm 2018.