TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Nội dung tuyên truyền về việc tổ chức hội nghị đối thoại với lãnh đạo ubnd huyện đan phượng về quy định thủ tục hành chính và việc giải quyết TTHC
Ngày đăng 10/06/2022 | 10:27  | Lượt xem: 141

Để kịp thời cung cấp các thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy định thủ tục hành chính, việc giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nắm bắt và tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong khi  thực hiện thủ tục hành chính, UBND huyện dự kiến tổ chức Hội nghị đối thoại lần 1 vào ngày 28 tháng 6 năm 2022. UBND huyện trân trọng thông báo tới người dân, doanh nghiệp, tổ chức được biết, đăng ký nội dung và tham dự Hội nghị đối thoại với lãnh đạo UBND huyện cụ thể như sau:

1. Thời gian, cách thức đăng ký nội dung đối thoại: 02 cách

- Cách 1: Đăng ký trực tiếp qua Phiếu đăng ký tham gia đối thoại tại Bộ phận Một cửa huyện hoặc Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn trong giờ hành chính.

- Cách 2: Đăng ký trực tuyến qua mã vạch công khai tại Bộ phận Một cửa huyện, Bộ phận Một cửa các xã thị trấn hoặc trên Cổng thông tin điện tử huyện Đan Phượng qua địa chỉ: https://danphuong.hanoi.gov.vn/ tại chuyên mục “Đăng ký tham gia đối thoại với lãnh đạo UBND huyện”.

2. Thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại: 2 lần/1 năm

- Lần 1: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 của năm để trả lời, đối thoại với các cá nhân, người đại diện tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký nội dung
trước ngày 22/6/2022.

- Lần 2: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11 của năm để trả lời, đối thoại với các cá nhân, người đại diện tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký nội dung sau ngày 22/6/2022 và trước ngày 11/11/2022.

Mọi khó khăn, thắc mắc khi đăng ký nội dung đối thoại xin liên hệ:
đồng chí Trịnh Thị Thu Thủy - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Bộ phận Một cửa huyện, số điện thoại: 0974394176 hoặc đồng chí Nguyễn Thị Quyên - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, số điện thoại: 0946550479./.