TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

HĐND huyện Đan Phượng thông báo mời thầu
Ngày đăng 21/05/2019 | 00:00  | Lượt xem: 38

Văn phòng HĐND và UBND huyện Đan Phượng Thông báo mời thầu:

- Tên bên mời thầu: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đan Phượng.

- Tên gói thầu: Cử đoàn cán bộ huyện đi học tập kinh nghiệm thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Côn Đảo, Cần Thơ.

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00, ngày 21 tháng 5 năm 2019 đến trước 17 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2019 (trong giờ hành chính). Số điện thoại: 0433.886.418

- Địa điểm phát hành HSMT: Số 105 phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 17 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2019.