TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là động lực để tôi cố gắng hơn (https://laodongcongdoan.vn) - Bài viết về đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - 1 trong 10 người nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh năm 2022
Ngày đăng 26/07/2022 | 15:19  | Lượt xem: 154

Nội dung chi tiết bài viết theo địa chỉ dưới đây:

https://laodongcongdoan.vn/giai-thuong-nguyen-van-linh-la-dong-luc-de-toi-co-gang-hon-78553.html?gidzl=8ox2LG3jYM8fCy1R1lk0PYyvp50Rhz9lCZoOLXgfrsbYF9bVGQZMQ6qxp597hj9gFpl9KMOQy7WF2-k8QW