TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 28/4/2020
Ngày đăng 28/04/2020 | 00:00  | Lượt xem: 33

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TRƯỜNG HỢP CÁCH LY Y TẾ
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG (Ngày 28/4/2020)

    

TT

Họ và tên

Địa chỉ cụ thể

Ngày kết thúc
cách ly

I

XÃ ĐAN PHƯỢNG (2)

1

Nguyễn Thị Hương Thảo

Số 24 - đường Đông Khê - thôn Đông Khê

29/4/2020

2

Nguyễn Thị Lan Hương

Số 6 - ngõ Đồng - thôn Đông Khê

29/4/2020

II

XÃ TÂN HỘI (2)

1

Xa Thị Phương

Số nhà 3 - ngõ 77 - đường Phan Xích - cụm 4

29/4/2020

2

Nguyễn Quý Tiến

Số nhà 3 - ngõ 77 - đường Phan Xích - cụm 4

29/4/2020