TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 27/4/2020
Ngày đăng 27/04/2020 | 00:00  | Lượt xem: 32

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TRƯỜNG HỢP CÁCH LY Y TẾ
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG (Ngày 27/4/2020)

TT

Họ và tên

Địa chỉ cụ thể

Ngày kết thúc
cách ly

I

XÃ ĐAN PHƯỢNG (3)

1

Nguyễn Thị Hương Thảo

Số 24 - đường Đông Khê - thôn Đông Khê

29/4/2020

2

Nguyễn Thị Lan Hương

Số 6 - ngõ Đồng - thôn Đông Khê

29/4/2020

3

Nguyễn Thu Phương

Số 72 - đường Đông Bắc - thôn Đông Khê

27/4/2020

II

XÃ HỒNG HÀ (13)

1

Phạm Thị Sơn

Số 6 - ngõ 11 - đường Đồng Tiến 1 - cụm 3

27/4/2020

2

Nguyễn Thị Sáu

Số 558 - đê Hồng Hà - xóm Vạn Thắng Lợi

27/4/2020

3

Nguyễn Thị Thông

Số 17 - ngõ 19 - đường Đồng Tiến 1 - cụm 3

27/4/2020

4

Nguyễn Thị Nhung

Số 11 - xóm Tân Thành - cụm 3

27/4/2020

5

Nguyễn Thị Hồng

Số 8 - ngõ 34 - đường Cổng Đông - cụm 3

27/4/2020

6

Hoàng Thị Hạnh

Số 6 - ngõ 3 - Vạn Thắng Lợi

27/4/2020

7

Phạm Thị Tăng

Số 03 - đường Hồng Hà - cụm 6

27/4/2020

8

Nguyễn Thị Cát

Số 2 - ngõ 516 - cụm 5

27/4/2020

9

Nguyễn Thị Vượng

Số 5 - ngõ 195 - cụm 5

27/4/2020

10

Phạm Thị Hằng (Tùng)

Số 12 - ngõ 16 - ngách 161 - cụm 5

27/4/2020

11

Nguyễn Thị Hường

Số 4 - ngõ 167 - đường Hồng Hà

27/4/2020

12

Nguyễn Thị Thoa

Số 64 - đường Bá Dương Nội - cụm 6

27/4/2020

13

Nguyễn Thị Hoa

Số 22 - đường Bá Dương Nội - cụm 5

27/4/2020

III

XÃ TÂN HỘI (3)

1

Xa Thị Thanh

Khu VAC - cụm 1

27/4/2020

2

Xa Thị Phương

Số nhà 3 - ngõ 77 - đường Phan Xích - cụm 4

29/4/2020

3

Nguyễn Quý Tiến

Số nhà 3 - ngõ 77 - đường Phan Xích - cụm 4

29/4/2020

IV

XÃ TÂN LẬP (5)

1

Nguyễn Quyết Tiến

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/4/2020

2

Đoàn Thị Nguyệt

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/4/2020

3

Nguyễn Phương Anh

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/4/2020

4

Trần Thị Khen

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/4/2020

5

Nguyễn Bình Minh

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/4/2020