TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Danh sách địa chỉ các trường hợp cách ly y tế trên địa bàn huyện Đan Phượng tính đến ngày 23/4/2020
Ngày đăng 23/04/2020 | 00:00  | Lượt xem: 29

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TRƯỜNG HỢP CÁCH LY Y TẾ
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG (Ngày 23/4/2020)

    

TT

Họ và tên

Địa chỉ cụ thể

Ngày kết thúc
cách ly

I

XÃ ĐAN PHƯỢNG (3)

1

Nguyễn Thị Hương Thảo

Số 24 - đường Đông Khê - thôn Đông Khê

29/4/2020

2

Nguyễn Thị Lan Hương

Số 6 - ngõ Đồng - thôn Đông Khê

29/4/2020

3

Nguyễn Thu Phương

Số 72 - đường Đông Bắc - thôn Đông Khê

27/4/2020

II

XÃ THỌ AN (2)

1

Doãn Thịnh Vượng

Cụm 10 - thôn Bắc Hà

23/4/2020

2

Trần Thị Bích Điệp

Số 4 - ngõ 38 - Miếu Đinh Nguyên - cụm 7

23/4/2020

III

XÃ HỒNG HÀ (13)

1

Phạm Thị Sơn

Số 6 - ngõ 11 - đường Đồng Tiến 1 - cụm 3

27/4/2020

2

Nguyễn Thị Sáu

Số 558 - đê Hồng Hà - xóm Vạn Thắng Lợi

27/4/2020

3

Nguyễn Thị Thông

Số 17 - ngõ 19 - đường Đồng Tiến 1 - cụm 3

27/4/2020

4

Nguyễn Thị Nhung

Số 11 - xóm Tân Thành - cụm 3

27/4/2020

5

Nguyễn Thị Hồng

Số 8 - ngõ 34 - đường Cổng Đông - cụm 3

27/4/2020

6

Hoàng Thị Hạnh

Số 6 - ngõ 3 - Vạn Thắng Lợi

27/4/2020

7

Phạm Thị Tăng

Số 03 - đường Hồng Hà - cụm 6

27/4/2020

8

Nguyễn Thị Cát

Số 2 - ngõ 516 - cụm 5

27/4/2020

9

Nguyễn Thị Vượng

Số 5 - ngõ 195 - cụm 5

27/4/2020

10

Phạm Thị Hằng (Tùng)

Số 12 - ngõ 16 - ngách 161 - cụm 5

27/4/2020

11

Nguyễn Thị Hường

Số 4 - ngõ 167 - đường Hồng Hà

27/4/2020

12

Nguyễn Thị Thoa

Số 64 - đường Bá Dương Nội - cụm 6

27/4/2020

13

Nguyễn Thị Hoa

Số 22 - đường Bá Dương Nội - cụm 5

27/4/2020

IV

XÃ THƯỢNG MỖ (2)

1

Nguyễn Công Toan

Số 11 - ngõ 9 - xóm Trung Thành - cụm 7

24/4/2020

2

Nguyễn Thị Yến

Khu vườn - cụm 4

26/4/2020

V

XÃ TÂN HỘI (8)

1

Nguyễn Sỹ Trọng

Số nhà  11 - xóm Giếng Đá - cụm 8

26/4/2020

2

Nguyễn Thị Tới

Số nhà 11 - xóm Giếng Đá - cụm 8

26/4/2020

3

Nguyễn Thị Thêm

Số nhà 10 - ngõ 31 - cụm 9

26/4/2020

4

Nguyễn Thị Thủy

Số nhà 4 - xóm đường Cổng Giữa - cụm 9

26/4/2020

5

Nguyễn Thị Hằng

Số nhà 14 - ngõ 122 - cụm 10

26/4/2020

6

Xa Thị Thanh

Khu VAC - cụm 1

27/4/2020

7

Xa Thị Phương

Số nhà 3 - ngõ 77 - đường Phan Xích - cụm 4

29/4/2020

8

Nguyễn Quý Tiến

Số nhà 3 - ngõ 77 - đường Phan Xích - cụm 4

29/4/2020

VI

XÃ TÂN LẬP (7)

1

Nguyễn Công Lát

Số 74 - ngõ 101 - đường Bình Minh - cụm 4

24/4/2020

2

Nguyễn Thị May

Số 5 - ngõ 9/50/2 - đường Kim Ngọc - cụm 2

24/4/2020

3

Nguyễn Quyết Tiến

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/4/2020

4

Đoàn Thị Nguyệt

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/4/2020

5

Nguyễn Phương Anh

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/4/2020

6

Trần Thị Khen

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/4/2020

7

Nguyễn Bình Minh

P607 - tòa nhà CT 2A - Tân Tây Đô

27/4/2020