TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện
Ngày đăng 04/01/2022 | 14:29  | Lượt xem: 575

nội dung chi tiết công văn số 02/UBND-CAĐP ngày 04/01/2022, xem tại đây

danh sách Các công trình vi phạm chưa được nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện, xem tại đây