TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Ban Chỉ đạo 197 huyện xây dựng Kế hoạch “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2023”
Ngày đăng 15/03/2023 | 14:45  | Lượt xem: 395

Thực hiện Kế hoạch số 01 của Ban chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023, Ban Chỉ đạo 197 huyện xây dựng Kế hoạch “Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2023”,  với mục đích, yêu cầu:

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; nâng cao nhận thức, ý thức của người dân và trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn huyện; hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng.

2. Triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm tạo ra sự chuyến biến rõ nét về trật tự, an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị trên địa bàn huyện.

3. Kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện trên toàn địa bàn huyện; phát hiện, xử lý 100% các hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng để tạo tính răn đe; kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”.

4. Thông qua công tác kiểm tra, đôn đốc đánh giá đúng thực trạng tình hình, công tác đảm bảo TT, ATGT, TTĐT, TTCC trên địa bàn huyện; phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kịp thời kiến nghị UBND huyện, các cơ quan hữu quan khắc phục nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý của chính quyền cấp xã và các phòng, ban, ngành có liên quan trong việc quy hoạch cấp phép, quản lý, xử lý vi phạm; nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan chức năng, thường xuyên duy trì, đôn đốc việc thực hiện công tác đảm bảo TT, ATGT, TTĐT, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”.

5. Quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đảm bảo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo,“làm đến đâu dứt điểm đến đó”, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Dưới đây là một số hình ảnh ngày ra quân kiểm tra, xử lý